Infrastruktura

INFRASTRUKTURA DROGOWA :

System komunikacyjny gminy tworzy:

Układ kolejowy - trasy linii kolejowych 2-giej klasy:

 • nr 293 Jełowa - Kluczbork - czynna;
 • nr 301 Opole Gł. - Jełowa - Namysłów - nieczynna (czynna na odcinku Opole Gł. - Jełowa)

Układ drogowy:

 • droga krajowa nr 45, (Granica Państwa - Złoczew) - III klasy technicznej, o znaczeniu międzyregionalnym;
 • droga wojewódzka nr 461 Kup - Jełowa
 • drogi powiatowe:
  • nr 1704 O Jełowa - Stare Budkowice
  • nr 1702 O Brynica - Czarnowąsy
  • nr 1703 O Opole - Łubniany
  • nr 1722 O Łubniany - Zagwiździe
  • nr 1725 O Chróścice - Dobrzeń Wielki - Masów
  • nr 1726 O Turawa - Łubniany
  • nr 1727 O Kolanowice - Łubniany
  • nr 1728 O Węgry - Luboszyce
  • nr 1743 O DK45 - Kobylno
  • nr 1702 O Biadacz - Czarnowąsy
 • drogi gminne, których długość wynosi 121 km w tym: o nawierzchni twardej 48 km, a o nawierzchni ulepszonej 37 km.

Tak więc powiązania komunikacyjne międzygminne, połączenia z siedzibą gminy, a także miastem wojewódzkim - Opolem są korzystne.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Cały obszar gminy Łubniany jest zwodociągowany.

Gmina Łubniany jest zwodociągowana i skanalizowana. Instalacja do odprowadzania i utylizacji ścieków komunalnych obejmuje wszystkie tereny intensywnie zurbanizowane, oprócz terenów w miejscowości Dąbrówka Łubniańska, Kobylno i Grabie.

Stałe odpady można wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Masowie.

W gminie istnieje system melioracyjno-odwodnieniowy w postaci sieci rowów.

Przez teren gminy przebiegają tranzytowe linie elektroenergetyczne wn. 110 KV (Dobrzeń - Ozimek) oraz sieć niskich napięć. Główne zasilanie jest siecią średnią 15 KV wyprowadzonych z GZP Opole - Zakrzów i GPZ Bierdzany.

Teren gminy przecina gazociąg wysokiego ciśnienia (4,0 MPa) relacji Opole - Kępno.

Gmina jest całkowicie objęta siecią telefoniczną. Dodatkowo zlokalizowane są 3 wieże telekomunikacyjne - dwie w Łubnianach i jedna w Jełowej. Anteny przekaźnikowe telefonii komórkowej zlokalizowane są na wieżach kościelnych oraz na szkole w Biadaczu.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png