Bezpłatne szkolenia - WZDZ Opole

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia w ramach projektu: “Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”.

Zapraszamy do udziału w niżej wymienionych bezpłatnych kursach:

  1. Kurs: Dekarz – blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych
  2. Kurs: Hydraulik – monter instalacji sanitarnych (wod., kan., c.o.)- szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E.

Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Opola, poczęstunek-catering.

W bezpłatnych szkoleniach, w ramach projektu, mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (bez względu na status na rynku pracy). Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, uczące się (w tym również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo) z terenu Aglomeracji Opolskiej, przede wszystkim z gmin słabo zaludnionych.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

 

Załączniki:

PDFUlotka informacyjna 

DOCFormularz zgłoszeniowy

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png