Informacja o zawarciu umowy pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego,a Gminą Łubniany.

                  W dniu 4 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Gminą Łubniany o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Umowa została podpisana przez p. Romana Kolka – Wicemarszałka Województwa Opolskiego oraz p. Antoniego Konopka – Członka Zarządu Województwa Opolskiego reprezentujących Samorząd Województwa Opolskiego. Z kolei z ramienia Urzędu Gminy Łubniany umowę podpisali p. Krystian Baldy – Wójt Gminy Łubniany oraz p. Brygida Cebula – Skarbnik Gminy Łubniany.

                      Przedsięwzięcie dotyczy budowy trzech terenów rekreacyjnych naszej Gminy.  W Brynicy przy Szkole Podstawowej powstanie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Ponadto zostanie utwardzony teren wokół boiska oraz na wjeździe do szkoły. Następnie zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci etc.

                W Dąbrówce Łubniańskiej na terenie przy Publicznym Przedszkolu powstanie boisko do siatkówki oraz koszykówki także ze sztuczną nawierzchnią. Również tereny wokół boiska oraz wjazd na plac zostanie wyłożony kostką brukową. Zamontowane zostaną także kosze na śmieci, ławki, stojak na rowery itp. W ramach tego przedsięwzięcia wymienione zostanie ogrodzenie wokół terenu.

               Natomiast w Luboszycach na terenie boiska szkolnego zbudowane zostanie boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Teren wokół boiska oraz plac przed wejściem do szkoły zostanie utwardzony kostką brukową. Zakończenie projektu przewiduje się na rok 2013. Wartość zadania to ponad 1.200.000 zł, a dofinansowanie w ramach zawartej umowy wyniesie 500.000 zł.

JPEGProjekt zagospodarowania szkolnego terenu sportowego - Brynica.jpeg

JPEGProjekt zagospodarowania szkolnego terenu sportowego Luboszyce.jpeg

JPEGProjekt zagospodarowania szkolnego terenu sportowego DąbrówkaŁub..jpeg
 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png