PSZOK - Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1139 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany udostępnia informację o:

I. prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

II. adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łubniany:

Masów, ul. Kolanowska 3

III. dniach i godzinach przyjmowania odpadów na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Wtorek – 15:00 - 19:00

Środa – 08:00 - 14:00

Czwartek – 15:00 - 19:00

Piątek – 08:00 - 14:00

Sobota – 8:00 - 14:00

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie określa jego regulamin – PDF    Zarządzenie Nr 149 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28-10-2020 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png