25-lecie partnerstwa gminy Łubniany i Arnstein

Zawarte w roku 1993 partnerstwo gmin Łubniany w Polsce oraz Arnstein w Niemczech zostało w dniu 9 września 2018 r. z okazji 25 – lecia jego istnienia na rzecz głębokiej i trwałej przyjaźni mieszkanek i mieszkańców Łubnian i Arnstein odnowione przez włodarzy gmin partnerskich. Świadomi wielu aktywnych i przyjaznych relacji oraz wzajemnego szacunku w dalszym ciągu pragniemy pielęgnować i rozwijać porozumienie zawarte porozumienie między narodami. Z tym zamiarem przyrzekamy wspierać wszelką wymianę i współpracę między stowarzyszeniami, zrzeszeniami i organizacjami, a także wzajemne odwiedziny mieszkańców, a zwłaszcza wymianę młodzieży, obu gmin. Przez podpisanie niniejszego aktu w Arnstein dnia 22 lipca 2018 r. i w Łubnianach dnia 9 września 2018 r. potwierdzamy dla naszych gmin silną wolę zwiększenia solidarności wśród mieszkańców, aby w ten sposób wnieść nasz wkład w niemiecko – polskie porozumienie między narodami, w europejską przyjaźń oraz na rzecz międzynarodowego pokoju. W duchu podpisanego dokumentu dla partnerstwa gmin życzymy sobie nadal zaangażowanych mieszkańców obu krajów, którzy w dalszym ciągu będą niestrudzenie wzmacniać istniejące już przyjaźnie i kontakty we wszystkich dziedzinach, zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i komunalnej, rozwijając w ten sposób europejską ideę jednoczenia się. Wspólnym celem europejskim niniejszych gmin jest umacnianie partnerstwa gminy Arnstein i Łubniany oraz kroczenie nowymi wspólnymi drogami, abyśmy mogli razem – pełni nadziei patrzeć w przyszłość naszego partnerstwa.

01.jpeg

IMG-20180909-WA0001.jpeg

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png