Rządowy program Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Rządowy program Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania
w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Gmina Łubniany otrzymała wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

w wysokości 22 480,00 zł. Wsparciem finansowym w 2018 roku zostały objęte 4 jednostki oświatowe:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa  Ks. Jana Bosko w Luboszycach - 12 000,00 zł,
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Łubnianach - 4 000,00 zł,
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy - 2 480,00 zł,
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej- 4 000,00 zł.

Organ prowadzący szkoły przekazał na realizację zadania środki finansowe w wysokości 5 620,00 zł, co stanowi 20,00 % wkładu własnego.

Czas trwania programu:
Program rządowy realizowany będzie do 31 grudnia 2018 roku.

Główny cel programu:
Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png