INFORMACJA DOT. UZYSKANEGO DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W OPOLU NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2018 ROKU

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Łubniany otrzymała na podstawie umowy Nr 58/2018/G-35/OZ-ZOA/D z dnia 23 sierpnia 2018 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany – w roku 2018”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 20 331,42 zł. Kwota dotacji wyniosła 17 281,70 zł i pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Łubniany (kwota 3 049,72 zł). W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 52,75 Mg (3 024,80 m2 płyt azbestowo – cementowych falistych) z 17 posesji położonych na terenie Gminy Łubniany.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png