Informacje teleadresowe

Urząd Gminy2.jpeg

NAZWA GMINY: Łubniany         
RODZAJ GMINY: Gmina Wiejska
ADRES: ul. Opolska 104
KOD: 46-024
MIEJSCOWOŚĆ: Łubniany                    

KONTAKT: 77 42 70 533
FAX: 77 42 15 024
e-mail:

skrytka epuap: /635a3bkdle/SkrytkaESP
www.lubniany.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - od godz. 8.00 do 17.00
Wtorek - Czwartek - od godz. 7.00 do 15.00
Piątek -  od godz. 7.00 do 14.00

KASA Urzędu Gminy czynna:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.50
Wtorek - Czwartek: od godz. 7.00 do godz. 14.50
Piątek: od godz. 7:00 do godz 13.00

Dodatkowo: Ostatni dzień miesiąca : od godz. 7.00 do godz. 13.30

Przewodniczący Rady Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki od godz. 9.00 do godz. 10.00 oraz od godz. 15.00 do godz 16.00. 

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków po godz. 15.00 odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów.

 

                            Numery telefonów Urzędu Gminy z podziałem na poszczególne stanowiska

Funkcja lub obszar działania Nazwisko Imię Nr telefonu Pokój Adres e-mail
Wójt Wąsiak Paweł (+48)  77 42 70 599 20

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Wójta Piestrak Mariusz (+48)  77 42 70 598 19
Skarbnik Marciniak Joanna (+48)  77 42 70 596 15
Sekretarz Pośpiech Piotr (+48)  77 42 70 534 17
Kierownik Referatu Organizacyjnego Knap Katarzyna (+48)  77 42 70
534
17
Sekretariat Gajda-Piwowar Marta (+48)  77 42 70
533
tylko wew. 634
18
Kadry Fautsch Iwona (+48)  77 42 70 576 21
Kierownik Referatu Promocji i Turystyki Heisig-Brzana Sylwia (+48) 77 42 70
579
22
Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Czurlok Lidia (+48) 77 42 70
579
22
Biuro Obsługi Rady Gminy, Archiwum Zakładowe Szałatkiewicz Anna (+48) 77 42 70 577 26
Podatki - decyzje Kochanek Karina (+48)  77 42 70 563 12
Podatki – decyzje  Czech Lidia (+48)  77 42 70 563 12
Inspektor ds. finansowych Sobota Patrycja (+48)  77 42 70 562 13
Inspektor ds. finansowych Wieczorek Beata (+48)  77 42 70 562 13
Inspektor ds. księgowości dochodów budżetu Szpulak Aleksandra (+48)  77 42 70 562 13
Inspektor ds. finansowych Zombik Patrycja (+48)  77 42 70 562 14
Płace i środki trwałe Mazurkiewicz-Biczuk Anna (+48)  77 42 70 572 24
Kasa Laskowska Wioletta (+48)  77 42 70 573 16
Urząd Stanu Cywilnego Kochanek Paweł (+48)  77 42 70 582 10a
Zastępca Kierownika USC Kubacka Andżelika (+48)  77 42 70 582 10
Obrona Cywilna Górka Janusz (+48)  77 42 70 588 10b
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ewidencja ludności, Dowody osobiste Geisler Anna (+48)  77 42 70 583 9
Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Kochanek Łukasz (+48) 77 42 70
547
2
Planowanie przestrzenne Wiesiołek-Sobota Patrycja (+48) 77 42 70
547
2
Planowanie przestrzenne Twardowska Emilia (+48)  77 42 70 547 2
Podinspektor ds. budownictwa Dytko Adam (+48)  77 42 70 593 3
Inspektor ds. budownictwa Janicka Daria (+48) 77 42 70
593
3
Inspektor ds. budownictwa Pawelec Marcin (+48) 77 42 70
593
3
Kierownik Referatu Inwestycji, Inwestycje Gminne Zawadzka Patrycja (+48) 77 42 70
597
6
Inspektor ds. inwestycji Koryzma  Katarzyna (+48) 77 42 70
597
6
Pomoc administracyjna Kinder Sara (+48)  77 42 70 597 6
Podinsp. ds. zamówień publicznych Patrzek Monika (+48) 77 42 70
589
5
Gospodarka Gruntami, Rolnictwo, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Dziedzic Piotr (+48)  77 42 70 592 11
Podinspektor ds. realizacji Programu LIFE – Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza Kłodzińska Beata   8
Ochrona Środowiska, Leśnictwo Spyra Roland (+48)  77 42 70 594 1
Melioracje Kansy Sebastian (+48) 77 42 70
594
1
Gospodarka Odpadami Kajstura Dariusz (+48) 77 42 70
591
4
Pomoc administracyjna Lyga Katarzyna (+48) 77 42 70
591
4
Informatyk Moszner Michał (+48) 77 42 70
578
25

Aby skontaktować się z pracownikiem za pośrednictwem poczty e-mail proszę skorzystać z przedstawionego poniżej wzoru:

imie.nazwisko@lubniany.pl lub imie.nazwisko_nazwisko - w przypadku nazwisk dwuczłonowych (bez użycia polskich znaków).

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png