Informacje teleadresowe

Urząd Gminy2.jpeg

NAZWA GMINY: Łubniany         
RODZAJ GMINY: Gmina Wiejska
ADRES: ul. Opolska 104
KOD: 46-024
MIEJSCOWOŚĆ: Łubniany                    

KONTAKT: 77 42 70 533
FAX: 77 42 15 024
e-mail:

skrytka epuap: /635a3bkdle/SkrytkaESP
www.lubniany.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - od godz. 8.00 do 17.00
Wtorek - Czwartek - od godz. 7.00 do 15.00
Piątek -  od godz. 7.00 do 14.00

KASA Urzędu Gminy czynna:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.50
Wtorek - Czwartek: od godz. 7.00 do godz. 14.50
Piątek: od godz. 7:00 do godz 13.00

Dodatkowo: Ostatni dzień miesiąca : od godz. 7.00 do godz. 13.30

Przewodniczący Rady Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki od godz. 9.00 do godz. 10.00 oraz od godz. 15.00 do godz 16.00. 

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków po godz. 15.00 odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów.

 

                            Numery telefonów Urzędu Gminy z podziałem na poszczególne stanowiska

Funkcja lub obszar działania Nazwisko Imię Nr telefonu Pokój Adres e-mail
Wójt Wąsiak Paweł (+48)  77 42 70 599 20

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Wójta Piestrak Mariusz (+48)  77 42 70 598 19
Skarbnik Marciniak Joanna (+48)  77 42 70 596 15
Sekretarz
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Knap Katarzyna (+48)  77 42 70
534
17
Sekretariat Gajda-Piwowar Marta (+48)  77 42 70
533
tylko wew. 634
18
Inspektor ds. kadr Fautsch Iwona (+48)  77 42 70 576 21
Kierownik Referatu Promocji i Turystyki Heisig-Brzana Sylwia (+48) 77 42 70
579
22
Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Czurlok Lidia (+48) 77 42 70
579
22
Inspektor ds. promocji i turystyki Ozga Joanna (+48) 77 42 70
579
22
Biuro Obsługi Rady Gminy, Archiwum Zakładowe

Kowalska

Joanna (+48) 77 42 70 577 26
Inspektor ds. podatków Kochanek Karina (+48)  77 42 70 563 12
Inspektor ds. podatków  Czech Lidia (+48)  77 42 70 563 12
Inspektor ds. finansowych Grzeschik Patrycja (+48)  77 42 70 562 13
Inspektor ds. księgowości podatkowej Schilk Sandra (+48)  77 42 70 562 13
Pomoc administracyjna Markiewicz Magdalena (+48)  77 42 70 562 13
Podinspektor ds. finansowych Koziol Patrycja (+48)  77 42 70 572 14
Pomoc administracyjna Świerc Izabela (+48)  77 42 70 572 14
Inspektor ds. płac i środków trwałych Reszczyńska Małgorzata (+48)  77 42 70 076 24
Kasa Laskowska Wioletta (+48)  77 42 70 573 16
Urząd Stanu Cywilnego Kochanek Paweł (+48)  77 42 70 582 10a
Zastępca Kierownika USC, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Kubacka Andżelika (+48)  77 42 70 582 10
Inspektor ds. obrony cywilnej Górka Janusz (+48)  77 42 70 588 10b
Ewidencja ludności, Dowody osobiste Wydmuch Renata (+48)  77 42 70 583 9
Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Kochanek Łukasz (+48) 77 42 70
547
2
Inspektor ds. budownictwa, planowania i gospodarki przestrzennej Wiesiołek-Sobota Patrycja (+48) 77 42 70
547
2
Inspektor ds. budownictwa Kozioł Agata (+48)  77 42 70 593 3
Inspektor ds. budownictwa Koj Martin (+48)  77 42 70 593 3
Pomoc administracyjna Kasztelan Anna (+48) 77 42 70
593
3
Inspektor ds. inwestycji Pawelec Marcin (+48) 77 42 70
597
6
Pomoc administracyjna Bartoszyn Irena (+48)  77 42 70 597 6
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Patrzek Monika (+48) 77 42 70
589
5
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Dziedzic Piotr (+48)  77 42 70 592 11
Inspektor ds. ochrony środowiska i  leśnictwa Spyra Roland (+48)  77 42 70 594 1
Inspektor ds. melioracji Kansy Sebastian (+48)  77 42 70 594 1
Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Gołąbek Marlena (+48) 77 42 70
591
4
Pomoc administracyjna Lyga Katarzyna (+48) 77 42 70
591
4
Podinspektor ds. realizacji Programu LIFE – Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza Kłodzińska Beata (+48) 77 42 70
074
8
Informatyk Moszner Michał (+48) 77 42 70
578
25

Aby skontaktować się z pracownikiem za pośrednictwem poczty e-mail proszę skorzystać z przedstawionego poniżej wzoru:

imie.nazwisko@lubniany.pl lub imie.nazwisko_nazwisko - w przypadku nazwisk dwuczłonowych (bez użycia polskich znaków).

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png