Dzień Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy Łubniany

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

pragniemy podziękować Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości

pracy naszych szkół i przedszkoli.

Życzymy, aby praca  w wychowywaniu naszych dzieci była spokojna, pełna zadowolenia,

ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek edukacyjnych pragniemy złożyć życzenia

radości i satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków oraz powodzenia w życiu osobistym.

Wszystkim emerytowanym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzymy

wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności

i powodzenia w życiu osobistym

 Wójt Gminy Łubniany, Krystian Baldy oraz Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, Albert Wiench

 

W dniu 18 października br. w Urzędzie Gminy Łubniany na zaproszenie Wójta Krystiana Baldy odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z Dyrektorami placówek oświatowych z gminy Łubniany. Udział w spotkaniu wzięli również członkowie Komisji Oświatowej na czele z Panem Norbertem Dreier - Przewodniczącym tej Komisji, Panią Joanną Nalepka – Sekretarzem Gminy i Panią Beatą Bort - Dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach.
Wójt złożył wszystkim dyrektorom życzenia oraz podziękowania za trud i pracę wykonywaną każdego dnia w prowadzonych placówkach. Z kolei Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. N. Dreier przekazał Wójtowi  wyróżnienie dla Urzędu Gminy Łubniany za udział w projekcie „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym”.

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png