Rolnictwo

Gospodarstwa rolne

Gmina Łubniany, wg. ostatniego dostępnego na stronach GUS Powszechnego Spisu Rolnego (2002r.), posiada ogółem 1570 gospodarstw rolnych.

Tabela: Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych w wybranych gminach Powiatu Opolskiego wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r.

Tabela 1.jpeg

Największą  liczbę  gospodarstw  na  terenie  Gminy  Łubniany – podobnie  jak 
i porównywanych, wiejskich  gmin  ościennych - stanowią  gospodarstwa rozdrobnione,
o  powierzchni  od  0 do  1  ha (36,50%), czyli tzw. działki rolne. Wartość  ta,  mimo że  obiektywnie  wysoka,  (co  trzecie  gospodarstwo  poniżej 1  ha  wielkości), jest jedną 
z  niższych  wśród  porównywanych  gmin. Największy  udział  działek  rolnych  do  1  ha  wśród porównywanych gmin posiada Gmina Dobrzeń Wielki– 57,53%. Uznaje się, iż duże gospodarstwa o powierzchni od 10 do 50 ha stwarzają perspektywy do towarowej i opłacalnej produkcji rolnej. W Gminie Łubniany gospodarstwa te stanowią 5,66%. Wśród czterech porównywanych gmin, jedynie Gmina Łubniany wraz z Gminą Turawa posiada odsetek gospodarstw największych (powyżej 50 ha). Odsetek ten dla Gminy Łubniany stanowi 0,31%.

Uprawy

Poniższe  tabele  przedstawiają  strukturę zasiewów  na  terenie  Gminy  Łubniany
wg. ostatniego powszechnego Spisu Rolnego (2002 r.).

Tabela 3.jpeg

W strukturze zasiewów na terenie Gminy Łubniany przeważają zboża (głównie: pszenżyto, jęczmień i pszenica),  których areał  zasiewów  stanowi przeszło  92%  wszystkich  zasiewów.  Drugie  miejsce zajmują  ziemniaki – ok.   5,51%.   Powierzchnie zasiewów  pozostałych  upraw  mają charakter marginalny.

Hodowla zwierząt gospodarskich

Pogłowie i obsadę zwierząt na terenie gminy Łubniany według Powszechnego Spisu Rolnego  z 2010r. pokazuje poniższa tabela:

Tabela 3.jpeg

Pogłowie bydła  ogółem  w  Gminie  Łubniany  stanowi  22,5%  pogłowia  w  powiecie  opolskim  oraz jedynie 0,79% w województwie opolskim. Na terenie Gminy hoduje się głównie trzodę chlewną oraz drób -podkreślić należy, iż hodowla drobiu na terenie Gminy Łubniany
jest zdecydowanie najwyższa w porównaniu z sąsiednimi gminami wiejskimi. Hodowla trzody chlewnej na terenie Gminy Łubniany stanowi 13,39% pogłowia w powiecie opolskim
oraz 1,20% w województwie opolskim. Hodowla  drobiu w Gminie Łubniany osiąga poziom 18,53% całej hodowli w powiecie opolskim i 9,75% w województwie opolskim.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png