Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.                    Rozkład jazdy autobusów komunikacji gminnej

Rolnictwo

Gospodarstwa rolne

Gmina Łubniany, wg. ostatniego dostępnego na stronach GUS Powszechnego Spisu Rolnego (2002r.), posiada ogółem 1570 gospodarstw rolnych.

Tabela: Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych w wybranych gminach Powiatu Opolskiego wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r.

Tabela 1.jpeg

Największą  liczbę  gospodarstw  na  terenie  Gminy  Łubniany – podobnie  jak 
i porównywanych, wiejskich  gmin  ościennych - stanowią  gospodarstwa rozdrobnione,
o  powierzchni  od  0 do  1  ha (36,50%), czyli tzw. działki rolne. Wartość  ta,  mimo że  obiektywnie  wysoka,  (co  trzecie  gospodarstwo  poniżej 1  ha  wielkości), jest jedną 
z  niższych  wśród  porównywanych  gmin. Największy  udział  działek  rolnych  do  1  ha  wśród porównywanych gmin posiada Gmina Dobrzeń Wielki– 57,53%. Uznaje się, iż duże gospodarstwa o powierzchni od 10 do 50 ha stwarzają perspektywy do towarowej i opłacalnej produkcji rolnej. W Gminie Łubniany gospodarstwa te stanowią 5,66%. Wśród czterech porównywanych gmin, jedynie Gmina Łubniany wraz z Gminą Turawa posiada odsetek gospodarstw największych (powyżej 50 ha). Odsetek ten dla Gminy Łubniany stanowi 0,31%.

Uprawy

Poniższe  tabele  przedstawiają  strukturę zasiewów  na  terenie  Gminy  Łubniany
wg. ostatniego powszechnego Spisu Rolnego (2002 r.).

Tabela 3.jpeg

W strukturze zasiewów na terenie Gminy Łubniany przeważają zboża (głównie: pszenżyto, jęczmień i pszenica),  których areał  zasiewów  stanowi przeszło  92%  wszystkich  zasiewów.  Drugie  miejsce zajmują  ziemniaki – ok.   5,51%.   Powierzchnie zasiewów  pozostałych  upraw  mają charakter marginalny.

Hodowla zwierząt gospodarskich

Pogłowie i obsadę zwierząt na terenie gminy Łubniany według Powszechnego Spisu Rolnego  z 2010r. pokazuje poniższa tabela:

Tabela 3.jpeg

Pogłowie bydła  ogółem  w  Gminie  Łubniany  stanowi  22,5%  pogłowia  w  powiecie  opolskim  oraz jedynie 0,79% w województwie opolskim. Na terenie Gminy hoduje się głównie trzodę chlewną oraz drób -podkreślić należy, iż hodowla drobiu na terenie Gminy Łubniany
jest zdecydowanie najwyższa w porównaniu z sąsiednimi gminami wiejskimi. Hodowla trzody chlewnej na terenie Gminy Łubniany stanowi 13,39% pogłowia w powiecie opolskim
oraz 1,20% w województwie opolskim. Hodowla  drobiu w Gminie Łubniany osiąga poziom 18,53% całej hodowli w powiecie opolskim i 9,75% w województwie opolskim.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png