Umowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Brynicy przy drodze wojewódzkiej podpisana!

Wczoraj tj. 21.11.2018 r. Wójt Gminy Łubniany Krystian Baldy podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowo-Usługowym „BEST-OPEBEL” S.C. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica.
Przedmiotem niniejszego zadania jest rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 461 w kilometrze od 1+895 do km 4+924 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym poszerzeniu jezdni. W ramach rozbudowy i przebudowy przewiduje się wykonanie m.in. następujących robót:

  • wycinkę drzew i krzewów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 związanych z w/w inwestycją,
  • rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów,
  • budowę elementów systemu odwodnienia – kanałów deszczowych, studni rewizyjnych oraz przykanalików,
  • przebudowę uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z w/w inwestycją,
  • budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowę istniejących zjazdów,
  • wykonania jednostronnego poszerzenia nawierzchni jezdni wraz z podbudową zgodnie z planem sytuacyjnym,
  • wykonanie korekty geometrycznej łuku drogi wojewódzkiej
  • wykonanie dodatkowego oświetlenia w lokalizacji przejścia dla pieszych,
  • wykonanie stałej organizacji ruchu – elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego i poziomego.

Koszt przedmiotowej inwestycji to 3.567.000,00 zł, zaś współfinansowanie z UE wynosi 85%. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Zadanie to, jest pierwszym etapem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w oparciu o projekt: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.

W dniu wczorajszym podpisano również umowę z SEWI Spółka Jawna Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski z Opola na pełnienie kompleksowo funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na powyższym zadaniu.

To kolejna wspaniała informacja dla mieszkańców Brynicy, po ubiegłotygodniowym podpisaniu umowy o dofinansowanie inwestycji: „Odnowa centrum miejscowości Brynica poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dzięki której centrum wsi zostanie w 2019 roku gruntownie zagospodarowane.

Dodać należy, że w 2019 roku planowane jest również rozpoczęcie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 O w Brynicy.

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png