Pierwsza sesja Rady Gminy w kadencji 2018-2023

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023, którą otworzyła najstarsza z obecnych radna wiekiem, p. Maria Waleska. Radni otrzymali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Następnie Komisja Skrutacyjna w składzie p. Ewald Fila, p. Tomasz Pyka i p. Tomasz Żelasko przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany, którym został p. Ryszard Buchta oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany, na którego wybrano p. Norberta Dreier.

Jednym z ważniejszych punktów pierwszego posiedzenia Rady Gminy Łubniany było złożenie przez p. Pawła Wąsiaka wobec rady gminy ślubowania, co oznaczało jednocześnie objęcie obowiązków Wójta Gminy Łubniany. Po złożeniu ślubowania Wójt Gminy Łubniany podziękował wyborcom, swojej rodzinie, a także wszystkim zebranym na sali. Przedstawił także plany działalności gminy pod jego rządami, które chciałby zrealizować w ciągu pięcioletniej kadencji. Na zakończenie p. Paweł Wąsiak, Wójt Gminy, przyjął gratulacje od p. Krystiana Baldy, Wójta Gminy Łubniany z kadencji 2014-2018 oraz p. Ryszarda Buchty, Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023.

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png