Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubniany

Gmina Łubniany od 1 stycznia 2019 roku odchodzi od workowego systemu zbierania odpadów komunalnych na rzecz pojemnikowego. Odpady zbierane selektywnie tj.:

  • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale, odbierane będą w pojemnikach koloru żółtego, z częstotliwością raz na miesiąc,
  • papier i tektura odbierane będą w pojemnikach koloru niebieskiego z częstotliwością raz na miesiąc,
  • szkło odbierane będzie w pojemnikach koloru zielonego z częstotliwością raz na dwa miesiące. Zgodnie z harmonogramem pierwszy odbiór szkła nastąpi w lutym.

Pojemniki w trzech kolorach dostarczane będą bez dodatkowych opłat przez firmę Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach.

Odpady komunalne zmieszane (pozostałości po segregacji odpadów oraz popiół) odbierane będą raz na dwa tygodnie (26 razy w roku), a nie jak dotychczas dwa razy w miesiącu. Od 1 stycznia 2019 roku nie jest wymagane segregowanie popiołu. Popiół zostanie odebrany sprzed posesji w oddzielnym pojemniku lub w pojemniku z odpadami zmieszanymi.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (oprócz sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów budowlanych) będzie organizowana raz do roku wiosną. W związku z tym, że od 1 lipca 2017 roku został otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie, nie będą już organizowane tzw. mobilne PSZOKi w Jełowej, Brynicy, Łubnianach i Luboszycach.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane oraz inne selektywnie zebrane odpady można nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie przy ul. Kolanowskiej we wtorki i czwartki w godzinach od 1500 do 1900 oraz w soboty w godzinach od 800 do 1400, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiego Czwartku, Wielkiej Soboty, 24 i 31 grudnia.

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png