Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego Fundacji „Bajkowy Las” z Łubnian

Łubniany, dnia 14 stycznia 2019 r.

RO.526.1.2019.JN

OGŁOSZENIE

Na podstawie Art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego Fundacji „Bajkowy Las” z Łubnian na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany oraz na stronie internetowej Gminy Łubniany. Uwagi dotyczące oferty może składać każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w miejscach o których mowa wyżej, na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub e-mailem na adres: bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, lok. 18.

WÓJT
Paweł Wąsiak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany od dnia 14.01.2019 r. do dnia 21.01.2019 r.

PDF  Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego Fundacji „Bajkowy Las” z Łubnian - skan dokumentu

PDF  Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji „Bajkowy Las” z Łubnian

PDFOdpis KRS - Fundacja "Bajkowy Las"

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png