Wybory sołtysów i rad sołeckich

ZARZĄDZENIE NR 9/19

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie wyborów sołtysów i składów rad sołeckich Gminy Łubniany

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z § 27 ust. 1 Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi, wprowadzonego Uchwałą Nr 25/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie nadania statutu sołectwom oraz Uchwałą Nr III/14/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie zmian statutu samorządu mieszkańców wsi, zarządzam:

§ 1. Wybory sołtysa i składów rad sołeckich w terminach:

  1. 19 lutego 2019 r. o godz. 18.00 I-szy termin, godz. 18.30 II-gi termin w Domu Dziennego Pobytu w Biadaczu, dla sołectwa Biadacz;
  2. 20 lutego 2019 r. o godz. 18.30 I-szy termin, godz. 19.00 II-gi termin w świetlicy wiejskiej w Masowie, dla sołectwa Masów;
  3. 21 lutego 2019 r. o godz. 18.00 I-szy termin, godz. 18.30 II-gi termin w świetlicy wiejskiej w Kępie, dla sołectwa Kępa;
  4. 26 lutego 2019 r. o godz. 18.00 I-szy termin, godz. 18.30 II-gi termin w sali OSP w Brynicy, dla sołectwa Brynica;
  5. 27 lutego 2019 r. o godz. 18.30 I-szy termin, godz. 19.00 II-gi termin w sali "u Bolka" w Dąbrówce Łubniańskiej, dla sołectwa Dąbrówka Łubniańska;
  6. 28 lutego 2019 r. o godz. 18.00 I-szy termin, godz. 18.30 II-gi termin w Restauracji Bartosz w Jełowej, dla sołectwa Jełowa;
  7. 07 marca 2019 r. o godz. 18.00 I-szy termin, godz. 18.30 II-gi termin w sali OSP w Łubnianach, dla sołectwa Łubniany;
  8. 12 marca 2019 r.o godz. 18.30 I-szy termin, godz. 19.00 II-gi termin w Domu parafialnym w Luboszycach, dla sołectwa Luboszyce;
  9. 13 marca 2019 r. o godz. 19.00 I-szy termin, godz. 19.30 II-gi termin w świetlicy wiejskiej w Kobylnie, dla sołectwa Kobylno i Grabie;
  10. 20 marca 2019 r. o godz. 18.30 I-szy termin, godz. 19.00 II-gi termin w świetlicy wiejskiej w Kolanowicach, dla sołectwa Kolanowice.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png