Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - 05.02.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Łubniany

w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

 Na podstawie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 2018 poz. 1454)

Wójt Gminy Łubniany

 ZAWIADAMIA,

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, w miesiącu styczniu 2019 roku, oddano do użytkowania kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica.

W związku z tym zawiadamiam, że właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W celu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości powinni wystąpić do Urzędu Gminy Łubniany na ul. Opolskiej 104 w Łubnianach o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej do dnia 30 września 2019 r.

W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku w trybie administracyjnym na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  (Dz.U. 2018 poz. 1454) i Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096).

Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przykanalika grawitacyjnego można uzyskać w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany ul. Opolska 104 Łubniany, tel. 77/42 70 593; 77/42 70 547 i 77/42 70 598 w godz. 700 – 1500, lub na stronie internetowej www.lubniany.pl (zakładka – Urząd Gminy – załatwianie spraw - Referat Budownictwa - Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przykanalika grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej).

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

DOCWniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przykanalika grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png