Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

wybory sołtysów i rad sołeckich większy.jpeg

ŁUBNIANY

Zakończyliśmy wybory sołeckie w naszej Gminie.
Za nami ostatnie spotkanie w sołectwie Łubniany.
Anna Cuda została wybrana Sołtysem, natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli: Joachim Świerc, Bernard Koc, Teresa Kozielska, Ewelina Kurpierz, Józef Moczko i Krystian Baldy.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

lubniany 3.jpeg

KOLANOWICE

Waldemar Brisch został wybrany na kolejną kadencję Sołtysem Kolanowic.
W skład Rady Sołeckiej weszli: Agnieszka Fierek, Klaudiusz Nikodem, Józef Schweda, Dariusz Stotko, Grzegorz Linkert, Jarosław Misiak.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy na rzecz mieszkańców Sołectwa Kolanowice.

 

 

KOBYLNO i GRABIE

Za nami kolejne zebranie wiejskie - tym razem w Kobylnie i Grabiu.
W obu tych wioskach Sołtysami nadal pozostaną wybrani jednomyślnie na kolejna kadencję Arnold Cebula (Kobylno) i Damian Mentzel (Grabie).
W skład Rad Sołeckich weszli:
w Kobylnie - Dawid Drąg, Gerard Moryc, Markus Moryc, Krzysztof Stiller;
w Grabiu - Norbert Scheer, Roland Szer, Karina Mencel, Małgorzata Lempa.

Jesteśmy pełni podziwu wobec współpracy pomiędzy Sołectwami Kobylno i Grabie.
Gratulujemy! Dziękujemy za bardzo pozytywny klimat tego spotkania i życzymy wielu sukcesów.

 

 

LUBOSZYCE

Krzysztof Deinert nowym Sołtysem Luboszyc.
Podczas wczorajszego zebrania wiejskiego wybrano również nowa Radę Sołecką w składzie: Dariusz Sobota, Tomasz Lukosz, Sebastian Roy, Piotr Cieślik, Anna Geisler, Dominik Szendzielorz.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów .
Dotychczasowej Pani Sołtys Jadwidze Michałowskiej dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz Sołectwa.

 

 

ŁUBNIANY

Łubniany na razie bez Sołtysa.
Wybory w tym sołectwie pozostają nierozstrzygnięte. Na spotkaniu 6 marca br. nie wybrano sołtysa, gdyż żadna z 12 osób zgłaszanych przez uczestników spotkania nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Ponieważ nie wybrano Sołtysa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można było wybrać Rady Sołeckiej. Odbędą się więc ponowne wybory, a o ich terminie mieszkańcy zostaną wkrótce powiadomieni.
Dotychczasowemu Sołtysowi - Joachimowi Świercowi dziękujemy za 27 lat pracy na rzecz sołectwa.

 

 

 

JEŁOWA

Za nami szóste spotkanie wyborcze w sołectwie Jełowa.
Ewald Filia został wybrany Sołtysem na kolejna kadencję, natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli: Sebastian Cebula, Krystian Torka, Roland, Krause, Roman Raczek, Waldemar Szymaszek, Teodor Bensz.
Dziękując za dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społeczności, gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA

Dąbrówka Łubniańska wybrała nowego Sołtysa, którym został Wojciech Zapotoczny.
Dotychczasowej Pani Sołtys Marii Waleskiej z całego serca dziękujemy za zaangażowanie na rzecz sołectwa
Nową Radę Sołecką tworzą: Grzegorz Moj, Anna Firlus, Martina Duda, Bolesław Oliwa, Rajmund Giza, Monika Prudlik-Piórkowska.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów

 

 

BRYNICA

Licznie zgromadzeni mieszkańcy Brynicy (ponad 180 osób) wybrali Sołtysa i nową Radę Sołecką
Marek Ciernia pięcioma głosami wygrał z Kornelią Patrzek i został wybrany Sołtysem na kolejną kadencję.
Do nowej Rady Sołeckiej weszli: Konrad Dendera, Jerzy Józef Pilarczyk, Krystian Czech, Kornelia Patrzek, Jerzy Kilian i Ewa Mudrecka.
Wszystkim składamy serdeczne gratulacje. Życzymy owocnej współpracy i dalszych efektywnych działań na rzecz sołectwa.
Podczas spotkania wiejskiego poruszono wiele istotnych dla sołectwa i mieszkańców spraw.

 

 

KĘPA

Kępa murem za Konradem Pietrkiem.
Za nami kolejne zebranie wiejskie i to z rekordową frekwencją. Głosami zdecydowanej większości przybyłych mieszkańców na nowego Sołtysa Kępy został wybrany dotychczasowy gospodarz sołectwa - Konrad Pietrek.
Jego sprawozdanie z dotychczasowej działalności zostało przyjęte gromkimi brawami. W skład nowej Rady Sołeckiej weszli Dariusz Sznotala, Bernard Czech, Józef Sowa, Edgard Linkert, Sebastian Lisoń, Martin Kotula.
Gratulujemy i życzymy wielu powodów do satysfakcji z dalszej działalności na rzecz Kępy.

 

 

MASÓW

Mieszkańcy Masowa wybrali nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką.
Dziękujemy dotychczasowej Radzie i ustępującej Pani Sołtys za aktywność na rzecz społeczności lokalnej.
Nową Sołtys Masowa została Anna Górka, a w skład Rady Sołeckiej weszli Agnieszka Stręciok (ustępująca Sołtys), Maria Filipp, Marek Zapisek, Roman Kasprzyk, Agnieszka Garufo i Renata Kamińska.
Życzymy wiele siły do realizacji ciekawych pomysłów.

 

 

BIADACZ

Biadacz postawił na dotychczasowego Sołtysa Waldemara Kalinę.
W skład nowej Rady Sołeckiej weszli Bożena Cyris, Artur Kupka, Marek Nowak, Piotr Waldyra, Tomasz Gawlik, Mariusz Łucyszyn.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.
Zdj - www.facebook.com/BiadaczSolectwo

 

 

Kolejne wybory odbędą się:

21 marca 2019 r. o godz. 18.00 I-szy termin, godz. 18.30 II-gi termin w Sali OSP w Łubnianach, dla sołectwa Łubniany

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png