Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Zaproszenie na bezpłatne spotkanie w sprawie mikrodotacji

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach mikrodotacji.
Spotkanie odbędzie się w środę 20 marca o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Łubniany (Sala Narad) i będzie dotyczyć naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych współfinansowanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie LGD DOLINA STOBRAWY, która realizuje projekt pn. „Kierunek FIO. Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie minimum 112 mikrodotacji oraz inicjatyw przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe na terenie województwa opolskiego w okresie od 1.05.2018 do 31.12.2019 r., które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 56 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł. Na co można pozyskać dotację? Na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego lub w przypadku młodej NGO na samorozwój.

Zapraszamy na spotkanie
„Kierunek FIO” , to właściwy kierunek.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png