Projekt współfinansowany przez UE pn.: "Kompas kariery"

Projekt jest skierowany do osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które pracują i/lub zamieszkują w roz. Przepisów KC na obszarze powiatów: opolskiego, brzeskiego, namysłowskiego, kluczborskiego, oleskiego, strzeleckiego w woj. opolskim w tym: osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy i bierne zawodowo, osoby  w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne,  długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, posiadające min. 1 dziecko do 6 r. ż. i co najmniej 1 dziecko z niepełnosprawnościami do 18 r. z., migrantów powrotnych,  imigrantów oraz osoby pracujące  zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osiągających niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący).

Przewidziane wsparcia w ramach projektu:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe służące określeniu ścieżki zawodowej i opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Warsztaty podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Staże zawodowe: 3 miesięczne i 6 miesięczne.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PRZYSŁUGUJE:

 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;
 • Catering;
 • Zwrot kosztów dojazdu oraz  opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
 • Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW;
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe;
 • Bezpłatne materiały dydaktyczne;
 • Bezpłatny udział w egzaminie potwierdzającym uzyskane kwalifikacje;

Korzyści płynące z udziału w projekcie:

 • nabycie kwalifikacji/kompetencji społecznych
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia
 • poprawa sytuacji finansowej i społecznej
 • stworzenie planu rozwoju zawodowego we współpracy ze specjalistą
 • podniesienie swojej wartości na rynku pracy
 • zwiększenie doświadczenia zawodowego

Miejsce spotkań będzie dostosowane do potrzeb Uczestników/czek projektu. Szkolenia będą zorganizowane w miejscu zebrania się grupy średnio 12-osobowej, na terenie woj. opolskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 515 561 282, e-mail: ; strona internetowa: www.navigator-szkolenia.eu - PROJEKTY EUROPEJSKIE - projekt „Kompas Kariery”

Plakat informujący w sprawie projektu współfinansowanego przez UE pn.: "Kompas kariery"

(informacja przygotowana przez organizatora)

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png