Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na "Osiedlu Kwiatów" w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie

logo_prow_kanalizacja.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


W dniu 14 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Łubniany - Pan Krystian Baldy podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na "Osiedlu Kwiatów" w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany”. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej na "Osiedlu Kwiatów" w miejscowości Luboszyce,
  • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie.

Celem operacji jest umożliwienie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków jednorodzinnych istniejących oraz mogących powstać na "Osiedlu kwiatowym" poprzez budowę 6,5 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i budowę pompowni przydomowych do zabudowanych posesji w Luboszycach, oraz zabezpieczenie dostawy wody pitnej mieszkańcom gminy Łubniany poprzez rozbudowę stacji wodociągowej w Kobylnie.

Zakończenie realizacji całego projektu zakładane jest na do 30 maja 2018 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 3 142 968,06 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 999 870,00 zł.

kanalizacja.png

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png