Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na "Osiedlu Kwiatów" w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany - podpisane umów z wykonawcami

logo_prow_kanalizacja.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Szanowni Państwo,

W dniu 28.08.2017 r. podpisane zostały umowy dotyczące realizacji inwestycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na Osiedlu Kwiatów w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania, których wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego:

  • Zadanie częściowe nr I - Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej na "Osiedlu Kwiatów" w miejscowości Luboszyce. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o. o. z/s w Luboszycach.
  • Zadanie częściowe nr II - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie. Wykonawca: H2Optim Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z/s w Baranowie

Celem operacji jest umożliwienie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków jednorodzinnych istniejących oraz mogących powstać  na "Osiedlu kwiatowym"  poprzez budowę 6,5 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i budowę  pompowni przydomowych do zabudowanych posesji w Luboszycach, oraz zabezpieczenie dostawy wody pitnej mieszkańcom gminy Łubniany poprzez rozbudowę stacji wodociągowej w Kobylnie.

Zakończenie realizacji całego projektu zakładane jest na do 30 maja 2018 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 3 142 968,06 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 999 870,00 zł.

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png