Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Spotkanie Sołtysów

Spotkanie z Sołtysami Gminy Łubniany dotyczące funduszu sołeckiego.

Regulamin funduszu sołeckiego, wzory dokumentów, harmonogram zebrań wiejskich, projekt nowego statutu sołectwa - to niektóre zagadnienia dzisiejszego spotkania, które poprowadziła Anna Geisler, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

Dziękujemy za przybycie Sołtysom, Radnej Annie Patelskiej - Przewodniczącej Komisji Samorządowej i Zastępcy Wójta Gminy Łubniany Mariuszowi Piestrakowi.

Fundusze sołeckie działają już w zdecydowanej większości gmin w Polsce. Przypomnijmy Rada Gminy Łubniany w marcu tego roku jednogłośnie przegłosowała fundusz sołecki, który był jednym z głównych postulatów wyborczych Pawła Wąsiaka, Wójta Gminy Łubniany.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy na rok 2020 zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.
Nie tylko rady sołeckie, ale również zebranie sołeckie, czyli MIESZKAŃCY będą decydować jakie inicjatywy sfinansować z funduszu.

Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie do 30 września do wójta przez sołectwo wniosku wraz z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego, listą obecności i protokołem z zebrania.

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png