Dożynki Gminne w Brynicy 7-8.09.2019 r.

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w rolniczym kalendarzu, radość i odpoczynek po ciężkiej pracy.

Ogromne podziękowania za przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia należą się gospodarzom święta z pięknej Brynicy, Starostom dożynkowym - Manueli Bort i Krystianowi Kiljanowi, Sołtysowi Markowi Cierni, Radzie Sołeckiej i wszystkim Mieszkańcom Brynicy oraz Łubniańskiemu Ośrodkowi Kultury z Dyrektorem Krystianem Czechem na czele.

Wspaniałe korony dożynkowe przygotowali wszyscy Sołtysi naszej Gminy wraz Radami Sołeckimi oraz z osobami odpowiedzialnymi za wyplatanie koron żniwnych - DZIĘKUJEMY!
Anna Cuda z Łubnian,
Anna Górka z Masowa,
Waldemar Brisch z Kolanowic,
Arnold Cebula z Kobylna,
Krzysztof Deinert z Luboszyc,
Ewald Fila z Jełowej,
Waldemar Kalina z Biadacza,
Damian Mencel z Grabia,
Konrad Pietrek z Kępy,
Wojciech Zapotoczny z Dąbrówki Łubiańskiej.

Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak w przemówieniu dożynkowym dziękował Rolnikom za ofiarną, trudną i wymagającą pracę oraz zachęcał Mieszkańców Gminy Łubiany do wspólnej troski o naszą "małą ojczyznę" -
"Dzisiaj podczas święta plonów dzielimy się chlebem dożynkowym. Niech to nas zainspiruje do dzielenia z tymi, którzy potrzebują pomocy, do solidarnego pomagania, do współpracy na rzecz całej naszej lokalnej wspólnoty. Niech wspólnota chleba jednoczy nas także wokół wszystkich innych, ważnych spraw. Tak jak rolnicy troszczą się i pracują na ten dożynkowy chleb, tak my wszyscy z każdego środowiska - młodsi, starsi, strażacy, rady sołeckie, rady gminy, ludzie związani z lokalnym biznesem
i pracownicy tzw. budżetówki, parafie, społecznicy i wolontariusze, słowem wszyscy Mieszkańcy - troszczmy się o nasze miejsce na ziemi, o naszą małą ojczyznę, która nas łączy i której pomyślność i rozwój leży nam wszystkim na sercu".

Na nasze Dożynki Gminne przybyło wielu znamienitych Gości, którzy razem z nami dziękowali Rolnikom za trud ich pracy. Serdecznie dziękujemy za przybycie Danucie Jazłowieckiej - Posłance do Parlamentu Europejskiego, zastępcy Komendanta Policji Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim aspirantowi sztabowemu Maciejowi Lachowiczowi, Rafałowi Bartkowi – Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Przedstawicielom Stowarzyszenia „Aglomeracja Opolska”.

Dziękujemy za obecność Przewodniczącemu Rady Gminy Łubniany Ryszardowi Buchcie, Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Norbertowi Dreierowi oraz wszystkim Paniom i Panom Radnym wraz z Rodzinami, Radnym Powiatu Opolskiego – Alicji Trychan, Konradowi Denderze i Joachimowi Świercowi oraz Samorządowcom - Zastępcy Wójta Mariuszowi Piestrakowi, Sekretarzowi Gminy Piotrowi Pośpiechowi, Skarbnikowi Gminy – Katarzynie Kępie - Danek, Dyrektorom i Kierownikom jednostek gminnych, w tym naszych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę.

Duchowy wymiar tej uroczystości nadali Proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Brynicy- ks. Krzysztof Mróz, ks. Teofila Cyrys i ks. Helmut Piechota z parafii pw. św. Bartłomieja w Jełwej..

Od wielu lat w gminnym Żniwnioku towarzyszy nam delegacje z partnerskiego miasta Arstein. W tym roku razem z nami Święto Plonów celebrowali: Burmistrz Bernarda Rolla, Annemarie Göbel, Erwina Faser, Rolanda Müllera i Alfreda Laudensacka.

Wielkie gratulacje dla Mieszkańców Brynicy, którzy tak pięknie przystroili swoje domy i obejścia.

Z okazji Dożynek Gminnych Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP oraz Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego wraz z Zarządem Województwa Opolskiego wystosowali listy gratulacyjne i podziękowania dla Rolników, Mieszkańców naszej Gminy i Gości przybyłych na dożynki.

Ryszard Galla_gratulacje dożynki.jpeg

Zarząd Województwa_gratulacje dozynki.jpeg

Bardzo dziękujemy!

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png