Wstępny nabór wniosków na wymianę pieców

Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w ramach pilotażowego programu z udziałem środków z budżetu Gminy Łubniany i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o składanie deklaracji chęci uczestnictwa w programie (wzór wniosku poniżej oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany) w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2019 r.

Deklaracje pozwolą określić skalę zapotrzebowania na wymianę pieców.

Zadanie planowane jest w latach 2020-2021. W ramach konkursu będzie można ubiegać się o środki na zakup: pieca gazowego, elektrycznego lub olejowego, na biomasę (np. pellet), pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych lub wiatraków odpowiedzialnych za ogrzewanie (zgodnymi z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska).

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji. Warunkiem realizacji projektu będzie odpowiednia liczba chętnych oraz otrzymanie przez Gminę Łubniany dotacji z pieniędzy unijnych.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, pok. 6.  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy tut. Urzędu: nr tel. 77 42 70 597.

 
UWAGA! TERMIN NABORU WNIOSKÓW ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 7 LISTOPADA 2019 R.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png