Dzień Pracownika Socjalnego

PS1.jpeg

Dzień Pracownika Socjalnego i zarazem Dzień życzliwości.

Nieprzypadkowa zbieżność, ponieważ zawód pracownika socjalnego wymaga ogromnej dozy życzliwości, wrażliwości i empatii wobec najbardziej potrzebujących.

W tym dniu wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej najlepsze życzenia złożył Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak - "aby Wam nigdy nie zabrakło życzliwości, o której dziś w sposób szczególny pamiętamy. Niechaj Człowiek będzie ZAWSZE dla Was ważniejszy niż dokumenty i wyniki w tabelkach, o których oczywiście musicie pamiętać. Doceniając Wasz trud i wysiłek w tej jakże odpowiedzialnej pracy, życzę Wam wielu powodów do satysfakcji, zawodowego i osobistego spełnienia oraz pomyślności na każdy dzień. Niech ten skromny kwiat będzie wyrazem mojej ogromnej wdzięczności za Waszą pracę".

O swoich Pracownikach pamięta również dzisiaj w sposób szczególny Joanna Kurek, Kierownik GOPS w Łubnianach:

"Pracownik socjalny jest osobą która daje wsparcie gdy wszystko inne zawodzi.
Z okazji dnia pracownika socjalnego jako Kierownik GOPS Łubniany składam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach.
To co widać na zewnątrz jest efektem ciężkiej i skomplikowanej pracy wszystkich pracowników Ośrodka.
Podziękowania należą się: wszystkim pracownikom socjalnym, za uczynność, chęć niesienia pomocy, terminowość, pomoc najbardziej potrzebującym oraz empatię; pracownikom świadczeń rodzinnych, za kompetencje, terminowość wypłacanych świadczeń oraz obsługę klientów; pracownikom wspierania rodziny, za wspieranie, szeroką pracę na rzecz rodziny, obsługę oraz prowadzenie programów z Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach. Opiekunom środowiskowym, za pracę w terenie z osobami starszymi i niesamodzielnymi. Domowi Dziennego Pobytu w Biadaczu za zajęcia, wyjazdy, promowanie pracy socjalnej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownikom administracji, pomocy administracyjnej, informatykowi oraz sprzątaczce za kompetentną obsługę Ośrodka, systemów informatycznych oraz zachowania czystości oraz księgowości za fenomenalną obsługę wszystkich projektów, wydatków, obsługi księgowej świadczeń materialnych dla klientów pomocy społecznej.
GOPS w Łubnianach pracuje w wielu obszarach m.in. w zakresie pracy socjalnej, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, polityki senioralnej, domu dziennego pobytu w Biadaczu, działań związanych z realizacją projektu „Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany” oraz projektu „e-aktywni”
Wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach dziękuję za zaangażowanie w swoją pracę, wytrwałość oraz kompetencje."

PS2.jpeg

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png