Rajd Powstań Śląskich

Rajd Powstań Śląskich

Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia była Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Opolu oraz Komisja SKKT przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Opolu.

Patronatem honorowym rajd objął Wójt Gminy Łubniany a patronatem medialnym TVP3 Opole.

Celami rajdu było uczczenie 100-lecia Powstań Śląskich i patrona PSP Łubniany - imię Powstań Śląskich a także poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych i przyrodniczych Opolszczyzny, uczczenie 65-lecia Oddziału PTTK Opole oraz integracja środowisk turystycznych i ruch na świeżym powietrzu.

Uczestnicy rajdu szli do mety w PSP w Łubnianach czterema trasami pieszymi, przemierzając leśnymi ścieżkami teren gminy Łubniany.

Najmłodsi czyli grupy przedszkolne, reprezentujące PP w Jełowej i PP w Łubnianach oraz klasy I – III z PSP w Łubnianach - łącznie 84 osoby - uczestniczyli w prelekcji przyrodniczej przy Studzionce. O przyrodzie opowiadał pan Adam Janicki – leśnik Nadleśnictwa Kup, który również  zagrał dzieciom na rogu myśliwskim. Wspomagali go w prelekcji panowie Joachim Barczyk i Marcin Kurek z  Nadleśnictwa Turawa. Po pogadance przedszkolaki i uczniowie udali się na metę rajdu.

 

 

Drugą trasą przyprowadziła do Łubnian Bogusława Domino – Pawelec. Byli to uczniowie klasy III z PSP w Jełowej, razem 24 uczestników, którzy leśnymi ścieżkami przez Kosowce dotarli do naszej szkoły. 

Trzecią trasę, prowadzącą  z Brynicy do Łubnian wybrali uczniowie  PSP w Brynicy i klasy IV – VI  PSP w Łubnianach.  80 uczestników do Łubnian przyprowadzili Krzysztof Chaliński oraz Aleksandra Dzieja.

 

 

Najdłuższą trasą była ta prowadząca  od dworca PKP w Jełowej, obok pomnika poległych Powstańców przez Kosowce do szkoły. Prowadzili ją Urszula Metelska, Agata Cieśliczka, Helmut Starosta oraz Zbigniew Perdak. Trasę przeszli uczniowie opolskich szkół PSP nr 1, PSP nr 21, PSP nr 24, PSP nr 28 oraz najstarsi uczniowie z PSP w Łubnianach (łącznie 116 uczestników). Przy pomniku poległych w 1921 roku Powstańców Śląskich przedstawiciele każdej ze szkół zapalili znicze.

 

 

Łącznie w  rajdzie uczestniczyło 320 osób.

Na mecie Stanisław Kowalewski potwierdzał przejście trasy w książeczkach OTP lub rozdawał stosowne potwierdzenia.

Koordynacją działań na mecie rajdu, w PSP w Łubnianach, osobiście zajmowała się dyrektor szkoły  Wiesława Palt. W szkole na uczestników czekał smaczny poczęstunek przygotowany przez obsługę szkoły i  rodziców.  .

Po posiłku przedstawiciele drużyn  brali udział w konkursach rajdowych.

 

 

Poniżej podajemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych.

konkurs piosenki patriotycznej:

 • w kategorii przedszkola
  • I miejsce zajęła drużyna z PP w Łubnianach,
 • w kategorii klas I – III
  • drużynowo
   • I miejsce zajęła klasa IIPSP w Łubnianach
   • II miejsce - PSP w Jełowej
   • III miejsce - klasa IPSP w Łubnianach
  • indywidualnie klas I – III
   • I miejsce -Claudia Gaertner - PSP w Łubnianach
   • II miejsce - Mateusz Poliwoda - PSP w Łubnianach
   • III miejsce – Lena Kansy – Budzicz - PSP w Łubnianach
 • w kategorii klas IV – VIII
  • I miejsce zespół wokalny PSP nr 28 w Opolu
  • II miejsce
  • III miejsce Natalia Malorny i Karolina Witek - PSP w Łubnianach

konkurs historyczny drużynowy:

 • I miejsce - PSP w Łubnianach
 • II miejsce – PSP nr 24 w Opolu
 • III miejsce - PSP nr 28 w Opolu

konkurs sportowy:

 • w kategorii przedszkola
  • I miejsce - PP w Jełowej
 • w kategorii klas I – III
  • indywidualnie klas I – III
   • I miejsce -Michał Czech – PSP w Brynicy
   • II miejsce – Jakub Hejduk – PSP w Jełowej
   • III miejsce – Aneta Solga - PSP w Jełowej
 • W kategorii klas IV – VIII
  • I miejsce - Dominik Jagosz - PSP w Łubnianach
  • II miejsce – Emil Jambor – PSP w Łubnianach
  • III miejsce Jan Lisoń- PSP nr 28 w Opolu

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA RAJDU:

 • w kategorii przedszkola
  • I miejsce zajęło PP w Łubnianach
  • II miejsce PP w Jełowej
 • w kategorii klas I – III
  • I miejsce -PSP w Łubnianach
  • II miejsce - PSP w Jełowej
  • III miejsce - PSP w Brynicy
 • W kategorii klas IV – VIII
  • I miejsce- PSP w Łubnianach
  • II miejsce – PSP nr 28 w Opolu
  • III miejsce- PSP nr 21 w Opolu

Podczas oczekiwania na wyniki konkursów nauczyciele  z PSP 28 pokazali  prezentację o powstaniach śląskich, uczestnicy rajdu mogli również zwiedzić  szkołę, zobaczyć dawne wyposażenie domowe i szkolne w Izbie Regionalnej, po której oprowadzały uczennice klasy szóstej.

Zakończenie rajdu zaszczycił swoją obecnością Zastępca Wójta Gminy Łubniany Mariusz Piestrak, który wspólnie z Urszulą Metelską -  dyrektorem PSP nr 28 w Opolu oraz Wiesławą Palt dyrektorem PSP w Łubnianach wręczał nagrody zwycięzcom konkursów, którym gratulujemy zajętych miejsc. Opiekunom grup, prowadzącym trasy i  obsłudze rajdu wręczono materiały promocyjne przygotowane przez Urząd Gminy w Łubnianach oraz  podziękowania.

Opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK  otrzymali dla członków swoich kół książeczki Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej 100 lecie Powstań Śląskich, które załatwił Jacek Ramus – wiceprezes OR PTTK ŚO.

Obserwując twarze uczestników, słuchając wypowiedzi uczniów i opiekunów można stwierdzić, że wszyscy byli zadowoleni, szczególnie że dopisała pogoda.

Na trasie oraz na mecie rajdu filmowała uczestników ekipa TVP3 Opole. Transmisję można obejrzeć na stronie:  https://opole.tvp.pl/45352866/rajd-dla-historii-uczniowie-szkol-podstawowych-upamietnili-powstancow-slaskich

Organizatorzy dziękują sponsorom oraz wszystkim, którzy się przyczynili do pomocy w organizacji  i przeprowadzeniu Rajdu:

Wiesława Palt – dyrektor PSP w Łubnianach;
Urszula Metelska – dyrektor PSP nr 28 w Opolu, przewodnicząca Komisji SKKT przy Oddziale PTTK w Opolu;
Bożena Morawska – Jednoróg – komandor rajdu

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png