Informacja Wójta Gminy Łubniany

Wójt Gminy Łubniany Pan Paweł Wąsiak

PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW W PIECACH, KOMINKACH I DOMOWYCH PALENISKACH.

Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie to najczystsze konsekwencje jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Ponadto zgodnie z § 4 uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadza się ograniczenia polegające na zakazie stosowania :

  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
  3. paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
  4. paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15 %,
  5. drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Zgodnie  z  art.  191  ustawy  o  odpadach  -

Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png