Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Szansa dla młodych z Opolszczyzny

Celem projektu jest indywidualne i kompleksowe wsparcie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej biernych zawodowo osób młodych i niepełnosprawnych (niezarejestrowanych w PUP). Dzięki projektowi Opolska Agencja Pracy 45 kobiet i 30 mężczyzn niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat, należących do grupy NEET i zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy mieszkają na terenie województwa opolskiego będzie miało szanse na podniesienie swoich kwalifikacji oraz wejście/powrót na rynek pracy. Kompleksowe wsparcie udzielane uczestnikom nieodpłatnie przyczyni się do zdobycia trwałego zatrudnienia przez minimum 39% osób z niepełnosprawnościami.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt kierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego*:

 • biernych zawodowo
 • niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • w wieku od 15 do 29 lat
 • nie uczących się dzienne, nie uczestniczących w żądnych szkoleniach czy kursach

*osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego

Pierwszeństwo mają osoby posiadające status osoby z niepełnosprawnościami

Do projektu przyjętych zostanie łącznie 75 uczestników, biernych zawodowo ze statusem osoby z niepełnosprawnościami,  tym:
– 45 kobiet
– 30 mężczyzn
W tej grupie:
-minimum 9 kobiet i 6 mężczyzn to mieszkańcy miast średnich.

W ramach udziału w projekcie uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego w wymiarze 3 godzin/uczestnika (spotkania z doradcą pozwolą na określenie Indywidualnego Plany Działania [IPD] dla każdego uczestnika)
 • warsztatów grupowych z zakresu doradztwa zawodowego (zostanie utworzonych 5 grup, każda odbędzie zajęcia w wymiarze 6 godzin x 5 dni)
 • indywidualnych spotkań z Job Coachem w wymiarze 5 godzin/uczestnika
 • uczestnicy zrealizują kursy zawodowe dobrane na podstawie IPD (za udział w kursie uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe)
 • wszyscy uczestnicy otrzymają wsparcie Pośrednika pracy dla niepełnosprawnych w wymiarze 3 godzin/uczestnika
 • osoby, u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba zrealizują płatne staże zawodowe (średnio 5 miesięcy stażu/uczestnika projektu)
 • uczestnicy skierowani do realizacji stażu zostaną objęci dodatkowym wsparciem ze strony Job Coacha (8 godzin/uczestnika)iał w projekcie ?

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać poniższe kryteria:

 • miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego
 • wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • do projektu mogą aplikować osoby bierne zawodowo (nie pracujące, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczące się w trybie dziennym) w wieku od 15 do 29 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres opolskie@grupaprofesja.com

Chcesz poznać szczegóły? Kliknij tutaj

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png