Sołectwa ze wsparciem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Biadacz, Masów i Dąbrówka Łubniańska z przysiółkiem Kosowce – te trzy sołectwa mogą zyskać na tegorocznej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. To specjalnie utworzony budżet przeznaczony na dofinansowanie zadań własnych gmin na małe projekty lokalne, które realizowane są na terenach wiejskich.

Do samorządu województwa opolskiego trafiło 346 zadań, które przesłało w sumie 68 gmin. Wśród nich znalazły się wnioski z naszych trzech sołectw.

  • Biadacz - zakup i ułożenie kostki brukowej pod budowę wiaty - 5 000,00 zł
  • Dąbrówka Łubniańska wraz z przysiółkiem Kosowce - Wykonanie posadzki w garażu oraz zakup i montaż grilla stacjonarnego na placu rekreacyjnym, działka 403 w Dąbrówce Łubniańskiej - 5 000 zł
  • Masów - Zakup wiaty pod zabytkowy konny wóz strażacki - 5 000,00 zł

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, gminy złożyły wnioski na różne zadania.

  • Świetlice wiejskie (w tym: remonty, doposażenie, zagospodarowanie terenu wokół) – 112 czyli 33%
  • Miejsca publiczne (w tym: altany, wiaty, boiska, siłownie zewnętrzne, drogi i chodniki, zagospodarowanie placów, sanitariaty) – 66 czyli 19%
  • Place zabaw (w tym: doposażenie i modernizacja) – 46 czyli 13%
  • Zakupy sprzętu (w tym: kosiarki, ławy, stoły, namioty festynowe, garaż) – 34 czyli 10%
  • Imprezy/wydarzenia (w tym spotkania, festyny, dożynki, wystawy, zajęcia dla mieszkańców) – 25 czyli 7%
  • Strażacy (w tym: dofinansowanie do zakupu wozów, doposażenie i remont remiz) – 14 czyli 4%
  • Inne (w tym: oświetlenie, zieleń itp.) – 49 czyli 14%

Wieści z sesji Sejmiku Województwa Opolskiego są bardzo dobre!

"Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lutego br. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022, a tym samym zatwierdził Listę Wnioskodawców MIS - zawierającą listę zadań do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej gminom województwa opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020."

Realizacja zadań nastąpi od momentu podpisania umowy do końca  października 2020 r.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.jpeg

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png