Projekt pn. „Budowa innowacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biadaczu”

Logo programu

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu Stworzenie innowacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biadaczu w celu poprawy dostępności do infrastruktury sportowej, propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Łubniany współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie innowacyjnego i wielofunkcyjnego boiska dla dzieci
i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Biadaczu.

 

Tytuł operacji

Stworzenie innowacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Biadaczu

Wartość operacji

Ogółem -  125 908,00 zł

w tym środki z:

EFRROW – 80 115,00 zł

Wkład własny - 45 793,00 zł

Nazwa działania i poddziałania PROW
2014-2020

Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania:  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub  kulturalnej.

Cele operacji

Stworzenie innowacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Biadaczu w celu poprawy dostępności do infrastruktury sportowej, propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Łubniany.

Wyniki operacji

Stworzenie innowacyjnego i wielofunkcyjnego boiska dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Biadaczu. Boisko nadaje się  również jako miejsca spotkań w celu popularyzacji sportu i kształtowania postaw i nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego wśród wszystkich mieszkańców gminy Łubniany.

Operacja wspiera innowacyjność na obszarze LGD poprzez zastosowanie innowacyjnej nawierzchni wykonanej z elastycznych paneli z modyfikowanego polipropylenu, które są spinane ze sobą zatrzaskami. Materiał ten zapewnia trwałość, łatwość utrzymania inwestycji, a w zimie może służyć również jako powierzchnia pod lodowisko. Boisko może być wykorzystane do gry m.in. w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną czy też tenisa ziemnego. Nawierzchnia posiada Certyfikaty Międzynarodowych Federacji Koszykówki (FIBA), Siatkówki (FIVB)i Piłki Ręcznej (IHF), dzięki czemu możliwe jest organizowanie różnych przedsięwzięć sportowych.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Urząd Gminy Łubniany

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png