Budowa ulicy Bratków w miejscowości Luboszyce

znaki_strona_www.png

Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Bratków w miejscowości Luboszyce, gmina Łubniany. Budowa ta związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom ww.ulicy w dzielnicy domków jednorodzinnych. Celem budowy tej drogi jest również uporządkowanie włączenia ulicy Bratków do ulicy Leśnej  oraz usystematyzowanie ruchu pieszego-poruszającym się wzdłuż tej ulicy mieszkańcom dzielnicy domków jednorodzinnych. Projekt obejmuje budowę ulicy-klasy drogi D długości 645 m z obustronnymi chodnikami i ciągami pieszo-jezdnymi.

 

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 13.05.2020 r. w Opolu.

Nr umowy: FDS/G/31/2019/U/2020

Całkowite wydatki kwalifikowalne wg. umowy: 2 346 934,44 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wg. umowy: 1 642 854,11 zł

Aneks: Aneks nr 1 do umowy Nr FDS/G/31/2019/U/2020 z dnia 13.05.2020 r. zawarty 19.10.2020 r.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wg. aneksu: 1 564 655, 00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wg. aneksu: 1 095 258,50 zł

Realizacja zadania: 2020 r.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png