Organizacje pozarządowe w Gminie Łubniany

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W GMINIE ŁUBNIANY

1. FUNDACJE

FUNDACJA AKTYWIZACJI KULTURY I SPORTU "AKTYWNI"

Adres

ul. Kwiatowa 7

46-024 Brynica

Kontakt telefoniczny

502 595 439

E-mail/

Strona Internetowa

f.aktywni@gmail.com

Przedstawiciele:

Daniel Święcicki - Prezes

Działalność

kulturalno-sportowa

Doświadczenie i osiągnięcia:

Fundacja skupia się przede wszystkim na działaniach integracyjnych społeczności lokalnej, pokazując jak można aktywnie spędzać wolny czas. Przykładem może być organizacja Brynickiego Dnia Dziecka, który dzięki obecności mobilnego planetarium przerodził się w pełną uśmiechu i zabawy lekcję o wszechświecie, nadając charakter całemu przedsięwzięciu.

Ponadto istotą działalności Fundacji jest wspieranie miejscowej szkoły podstawowej i przedszkola we wszelkich inicjatywach kulturalnych na terenie wsi Brynica, czego przykładem może być wydarzenie takie, jak Brynicka Spiżarnia (która połączyła aspekt tradycyjnych kulinariów ze sztuką w postaci prac plastycznych dzieci prezentujących martwą naturę czy przedstawienia teatralnego przedszkolaków o tematyce warzywnej), czyli miejscowy festiwal przetworów owocowo-warzywnych. Główną atrakcją był pokaz Teatru Ognia Mantikora.

Do sukcesów Fundacji można zaliczyć pozyskanie dofinansowania z Fundacji PZU z Kulturą poprzez projekt: "Lokalnie też może być Kulturalnie", dedykowanemu dzieciom ze szkoły podstawowej, promującemu szeroko pojętą kulturę w tym kulturę teatralną. Dzięki temu projektowi dzieci mają okazję skorzystać z oferty kulturalnej miasta Opole: teatru, galerii, filharmonii, kina czy muzeów.

Fundacja była organizatorem wraz z Gminą Łubniany 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który po raz pierwszy odbył się na terenie naszej gminy.

Rok założenia

2009 r.

Statut

PDFstatut fundacji aktywni.pdf (89,28KB)

 

FUNDACJA „BAJKOWY LAS”

Adres

ul Krzyżula 8,

46-024 Łubniany

Kontakt telefoniczny

502 037 207

E-mail/

Strona Internetowa

fundacja.bajkowylas@interia.pl

Przedstawiciele:

Katarzyna Sowa - Prezes Zarządu

Działalność

edukacyjno- przyrodnicza

Doświadczenie i osiągnięcia:

Wrzesień 2018-kwiecień 2020 prowadzenie projektu leśne przedszkole „Bajkowy las”,

październik 2018 – Leśna Konferencja w Bajkowym Lesie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja alternatywna, Las w edukacji, Edukacja poprzez las,

Wrzesień-Październik 2019 Realizacja projektu „Naturalnie Kultura – sztuka dzieci ziemi- realizowanego w ramach Eduko – Bardzo Młoda Kultura.

Od 1 marca 2020- leśne kąpiele w Naturalnie Łubniany.

Od Maj 2020 – prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajkowy las”

Rok założenia

2018 r.

Statut

 

 

FUNDACJA IN BLESSED ART

Adres

ul. Szkolna 8a

46-024 Dąbrówka Łubniańska

Kontakt telefoniczny

537 596 130

E-mail/

Strona Internetowa

kontakt@inblessedart.pl

www.InBlessedArt.pl

www.InBlessedArtSchool.pl

www.InBlessedArtShop.pl

www.WorkshopEleos.eu

www.Niezapomniani1920.pl

www.Ayos.Szkola.pl

Przedstawiciele:

Hubert Kampa – Prezes Zarządu

Przemysław Mielcarek – Wiceprezes Zarządu

Aleksander Pankovets – Wiceprezes Zarządu

Działalność

Promocja i nauczanie szeroko pojętej sztuki, szczególnie sztuki sakralnej

Doświadczenie i osiągnięcia:

Wielokrotna organizacja warsztatów ikonograficznych na Jasnej Górze oraz w innych miejscach. Wspieranie dzieci i żołnierzy na Wschodzie Ukrainy przez zbiórki darów (6 ton). Organizacje trzech Międzynarodowych Charytatywnych Warsztatów Ikonograficznych w Kijowie i innych miejscach.

Pierwsza w Polsce Szkoła Pisania Ikon Online.

Wykonanie wystroju kościoła we wsi Susły oraz identyfikacja poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 63 Saperów. Ich upamiętnienie w formie filmowej i szerokiego projektu.

Przeprowadzanie warsztatów ikonograficznych w Ayos (Kamerun, Afryka) oraz w Ukrainie i innych państwach. kulturę teatralną. Dzięki temu projektowi dzieci mają okazję skorzystać z oferty kulturalnej miasta Opole: teatru, galerii, filharmonii, kina czy muzeów.

Fundacja była organizatorem wraz z Gminą Łubniany 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który po raz pierwszy odbył się na terenie naszej gminy.

Rok założenia

2017 r.

Statut

PDFSTATUT_IBA_NOWY.pdf (572,25KB)

 

2. STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI BRYNICA

Adres

ul. Ks. Klimasa 8

46-024 Brynica

Kontakt telefoniczny

889 688 243

E-mail/

Strona Internetowa

kontakt@brynica.opole.pl 

www.brynica.opole.pl

Przedstawiciele:

Krystian Czech - Prezes Zarządu

Działalność

społeczno-kulturalna

Doświadczenie i osiągnięcia:

1. Tytuł „Piękna Wieś Opolska 2009”

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej „Budowa Centrum Wsi Brynica”

3. Budowa placu zabaw przy boisku LZS

4. Budowa platformy widokowej przy zbiorniku retencyjnym, przy ul. Ks. Klimasa

5. Organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych, w tym sztandarowej imprezy - Rajdu rowerowo-pieszego „Szlakiem Rud Żelaza”.

6. Umiejętność pozyskiwania środków unijnych i z innych źródeł

7. Współpraca z innymi środowiskami o podobnym profilu działania

8. Współorganizowanie różnych uroczystości oraz imprez lokalnych (dożynki, festyny, imprezy plenerowe)

Rok założenia

2009 r.

Statut

PDFstatut OW Brynica.pdf (441,36KB)

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYWY KULTURALNYCH W GMINIE ŁUBNIANY „ANIMATOR”

Adres

ul Opolska 49

46-024 Łubniany

Kontakt telefoniczny

889 688 243

E-mail/

Strona Internetowa

kontakt@animator.opole.pl

www.animator.opole.pl

Przedstawiciele:

Piotr Cieślik – Prezes Zarządu

Krystian Czech -Członek Zarządu

Klaudia Piekorz - Członek Zarządu

Działalność

społeczno-kulturalna

Doświadczenie i osiągnięcia:

Wspieranie działalności Łubniańskiego Ośrodka Kultury, realizacja projektów kulturalnych: Przegląd Pieśni Ludowej im. prof. Adolfa Dygacza ‘Śląskie śpiewanie”, Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”, koncert „W tonacji Śląska”;

organizacja plebiscytu, wyboru Animatora Roku -ANIME,

wspieranie działalności wydawniczej kilka tomów książek z pokonkursowymi pracami Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty”,

wydanie albumu kulinarnego „Tradycyjne potrawy Śląska Opolskiego i Frankonii na przykładzie partnerskich gmin Łubniany i Arnstein.

Współpraca z innymi organizacjami, realizacja wspólnego projektu „Bądź turystą i artystą”.

Wspieranie fonograficznej działalności Zespołu Pieśni Ludowej SILESIA. Współpraca z zespołem przy  publikacji z okazji 25-lecia działalności „Kolekcja Silesia”.

Doświadczenie w organizacji imprez, prawa o działalności kulturalnej, aplikacji wniosków o pozyskiwanie środków unijnych i innych.

Współpraca z partnerami zagranicznymi. 

Rok założenia

2006 r.

Statut

 

 

CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

Adres

ul. Szpitalna 5a

45-010 Opole

Kontakt telefoniczny

77/453-12-41

E-mail/

Strona Internetowa

caritas_centrala@op.onet.pl

Przedstawiciele:

Dyrektor Caritas Diecezji opolskiej

Ks. dr Arnold Drechsler

Działalność

1.Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz szerokiego grona potrzebujących.

2.Prowadzenie działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opieki, wychowania i edukacji, pomocy społecznej i przeciwdziałania problemom socjalnym.

3.Wykonywanie działalności leczniczej polegającej na stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych, szpitalnych i innych niż szpitalne. Wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych.

Doświadczenie i osiągnięcia:

Opolska Caritas prowadzi 110 placówek leczniczych i terapeutycznych pod nazwą Stacje Opieki i Gabinety Rehabilitacyjne. Działalność Stacji skoordynowana jest  z działalnością Centrum Opieki Paliatywnej oraz działalnością hospicyjną.

Caritas dysponuje 30-letnim doświadczeniem w prowadzeniu pielęgniarstwa środowiskowego., opartego na najlepszych standardach UE. W ramach pomocy osobom niepełnosprawnym prowadzonych jest szereg placówek. Największe z nich to Centrum Rehabilitacji w Opolu przy ul. Mickiewicza 5 dla dzieci z porażeniem mózgowym i wadami narządów ruchu. Funkcjonują również Warsztaty Terapii zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie, Środowiskowa Świetlica Samopomocy w Raciborzu. Uruchomiono Dzienny Dom Pomocy w Gorzowie Śląskim. W 2021 w Opolu powstała łaźnia dla bezdomnych, pokój dobrej rady. W ostatnim czasie Caritas zaangażował się w pomoc rzeczową i finansową dla uchodźców z Ukrainy, Afganistanu, dla poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Chorwacji czy powódź w Europie.  Cenną grupą współpracowników Opolskiego Caritas są wolontariusze działający w 252 Parafialnych i Szkolnych Zespołach. Katalog ich działań jest bardzo szeroki m.in. programy pomocy żywnościowej, finansowej, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. We współpracy z Fundacją Biedronka Caritas wzięła udział w programie: ”Pomoc dla Seniora”.

Rok założenia

1989 r.

Statut

PDFStatut Caritas Diecezji opolskiej (5,62MB)

 

STOWARZYSZENIE „KRĘCIMY DLA ZABAWY”

Adres

ul. Kupska 46,

46-083 Nowe Siołkowice

Kontakt telefoniczny

665 522 420

E-mail/

Strona Internetowa

krecimydlazabawy@gmail.com

www.krecimydlazabawy.com

Przedstawiciele:

Marcin Kardas - Prezes Stowarzyszenia

Jarosław Wierzbicki - Zastępca Prezesa

Marzena Wierzbicka - Skarbnik   

Działalność

Działalność Stowarzyszenia skupia się na promowaniu zdrowego trybu życia, zachęcaniu ludzi do spędzania wolnego czasu na ogólnopojętej aktywności rowerowej poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń tematycznych:

Warsztaty rowerowe

Rodzinne pikniki rowerowe

Ustawki Gravelowe

Zawody sportowe

Oferuje również pomoc innym organizacjom pozarządowym, gminom i szkołom w organizacji rajdów i wycieczek rowerowych. Poprzez organizację warsztatów rowerowych edukuje młodzież w jaki sposób przygotować się do jazdy, jak dbać o rower a co najważniejsze jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Pikniki rodzinne integrują sporą część lokalnej społeczności poprzez wspólne, aktywne i rowerowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ustawki Gravelowe mają na celu integrację osób, które szukają szybszej, bardziej wymagającej jazdy w trudnym terenie i pomagają im w przygotowaniach do startu w zawodach kolarskich. Stowarzyszenie organizuje zawody sportowe, które dają możliwość zawodnikom, biorącym w nich udział, sprawdzenia samego siebie i pokonywania swoich słabości. Ogólnopolski charakter zawodów to również promocja regionu na którym się odbywają.

Doświadczenie i osiągnięcia:

Stowarzyszenie posiada spore doświadczenie w pracy z młodzieżą, zabezpieczaniu wycieczek rowerowych, 

w wytaczaniu tras rowerowych oraz edukacji młodzieży w tym temacie.

- organizacja dwóch edycji Rajdu Stobrawska 50tka,

- organizacja dwóch edycji Rowerowego Zakończenia Wakacji w Jełowej,

- organizacja dwóch wydarzeń z okazji 25-lecia obrony Województwa Opolskiego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

- pomoc przy organizacji gminnego rajdu rowerowego w Lewinie Brzeskim

- organizacja pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka w Szkole Podstawowej w  Skorogoszczy.

Rok założenia

2019 r.

Statut

PDFSTATUT STOWARZYSZENIA KRĘCIMY DLA ZABAWY (415,92KB)

 
 
STOWARZYSZENIE TENISA STOŁOWEGO BRYNICA
 

Adres

ul.  Powstańców Śląskich 66

46 – 024 Brynica

Kontakt telefoniczny

Tomasz Czech - przedstawiciel 508 237 951

E-mail/Strona Internetowa

stsbrynica@protonmail.com

Przedstawiciele:

Tomasz Czech

Działalność

Propagowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej - tenis stołowy.

Popularyzowanie zdrowego stylu życia, aktywności sportowej i kulturalnej wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport, edukację i kulturę.

Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej i edukacyjnej.

Promocja wsi Brynica i Gminy Łubniany.

Doświadczenie i osiągnięcia:

Powołanie do życia i koordynacja pracy Sekcji Tenisa Stołowego, która zrzesza ok. 20 zawodników, dwóch trenerów i sparingpartnera.

Sekcja od początku istnienia zrzeszona jest w opolskim Związku Tenisa Stołowego.

Podopieczni sekcji biorą udział w turniejach wojewódzkich oraz ogólnopolskich w tenisie stołowym gdzie zdobywają liczne nagrody. Biorą również udział w rozgrywkach ligowych.

Rok założenia

2019 r.

Statut

PDFRegulamin Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Brynica. (3,34MB)

 
 
3. KLUBY SPORTOWE

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY SOCCER COLLEGE ŚLĄSK ŁUBNIANY

Adres

ul. Opolska 1

46-024 Łubniany

OpoleKontakt telefoniczny

Paweł Bzdęga - 797 582 753

Janina Ficek - 884 333 778

E-mail/

Strona Internetowa

soccer.college@pilkaopolska.pl

www.soccercollege.pl

Przedstawiciele:

Paweł Bzdęga - Prezes

Janina Ficek - Wiceprezes

Działalność

Rozpowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Łubniany i województwa opolskiego.

Doświadczenie i osiągnięcia:

- Wychowanie wielu reprezentantów województwa opolskiego w kategoriach wiekowych do 14 roku życia,

 - Przekazanie wybitnych jednostek do innych klubów naszego województwa oraz poza.

Rok założenia

2015 r.

Statut

 

 

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY MŁODE ORŁY LUBOSZYCE

Adres

ul. Piaskowa 22B

46-022 Luboszyce

Kontakt telefoniczny

608 065 311

E-mail/

Strona Internetowa

t.bardjan@interia.pl

Przedstawiciele:

Tomasz Bardjan – Prezes Klubu

Działalność

Sport dla dzieci i młodzieży

Doświadczenie i osiągnięcia:

Wychowanie przez sport i rozwijanie pasji do piłki nożnej poprzez zajęcia treningowe oraz udział w turniejach, spotkania ze znanymi sportowcami, wyjazdy na mecze piłkarskie,

Rok założenia

2018 r.

Statut

PDFStatut ULKS Młode Orły Luboszyce.pdf (5,48MB)

 

MUKS AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA

Adres

Ul. Wolności 15, 46-024 Jełowa

Kontakt telefoniczny

Jacek Wieczorek 609055634

Marek Raczek 600762373

E-mail/

Strona Internetowa

muks.ak.jelowa@gmail.com

Przedstawiciele:

Jacek Wieczorek

Marek Raczek

Bożena Raczek

Działalność

1. REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA WOBEC WŁADZ I ORGANIZACJI SPORTOWYCH.

2. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NA TERENIE

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.

3. WYCHOWYWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ I SPORT.

4. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH KONIECZNYCH DLA

UCZESTNICTWA ZAWODNIKÓW STOWARZYSZENIA W RYWALIZACJI SPORTOWEJ.

5. ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI

KOSZYKÓWKI, ORAZ WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK

ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PODEJMUJĄ TAKIE DZIAŁANIA.

6. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI W KIERUNKU POPRAWY KRZEWIENIA KULTURY

FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.

7. WSPÓŁUDZIAŁ W KONSTRUOWANIU PROGRAMU ROZWOJU KOSZYKÓWKI I PROMOWANIU TAKICH

INICJATYW ORAZ ODDZIAŁYWANIE NA OPINIĘ PUBLICZNĄ NA RZECZ WŁĄCZENIA SIĘ SPOŁECZNOŚCI

LOKALNYCH W DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI,

MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.

8. PROMOWANIE AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA.

Doświadczenie i osiągnięcia:

Rozpoczęcie działalności klubu

w sezonie 2020/2021 i udział w rozgrywkach 3 ligi.

 

- w sezonie 2020/2021 III miejsce

- w sezonie 2021/2022 I miejsce

- w sezonie 2022/2023 II miejsce

Rok założenia

2019 r.

Statut

 

 
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBOSZYCACH

Adres

ul. Piaskowa 3

46-024 Luboszyce

Kontakt telefoniczny

721 218 000

E-mail/

Strona Internetowa

prezesdeinert@wp.pl

Przedstawiciele:

Krzysztof Deinert - Prezes

Działalność

 Sport dla dzieci i młodzieży

Doświadczenie i osiągnięcia:

Zapobieganie pożarom, akcje ratownicze pożarowe, ekologiczne, związane z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o zagrożeniach, reprezentowanie OSP na zewnątrz itp.

Rok założenia

1928 r.

Statut

 

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁUBNIANACH

Adres

ul. Opolska 53

46 – 024 Łubniany

Kontakt telefoniczny

774215189

668329789

E-mail/Strona Internetowa

osplubniany@wp.pl

Przedstawiciele:

Mariusz Szeląg - Prezes

Ryszard Buchta - Naczelnik 

Działalność

Statutowa

Doświadczenie i osiągnięcia:

Drużyna kobieca oraz seniorska bierze udział w zawodach sportowo pożarniczych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Największym osiągnięciem był udział w zawodach międzynarodowych CTIF w 1989 r. i  zdobycie trzeciego miejsca. Od 1995 r. włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednocześnie znajduje się w strukturach Kompani Gaśniczej Opole Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego.

OSP Łubniany w 2024 r. liczy 40 członków w tym 29 członków czynnych i posiada cztery samochody.

Dzięki posiadanemu sprzętowi oraz przeszkolonej załodze jednostka prowadzi szeroko pojęte działania ratownicze.

Rok założenia

1897 r.

Statut

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRYNICY

Adres

ul. Powstańców Śląskich 66

46-024 Brynica

Kontakt telefoniczny

794 007 557

E-mail/Strona Internetowa

ospbrynica@interia.pl

Przedstawiciele:

Rudolf Woźnica - Prezes

Michał Woźnica - Naczelnik

Działalność

Realizacja zadań na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej

oraz ratownictwa

Doświadczenie i osiągnięcia:

 

Rok założenia

1926 r.

Statut

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jełowej

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png