Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.                    Rozkład jazdy autobusów komunikacji gminnej

Inicjatywa lokalna

Free tutoring sessions.png

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez jednostkę samorządową we współpracy z mieszkańcami na rzecz społeczności lokalnej.

Inicjatywy mogą dotyczyć np. budowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, ale również działalności charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, sportu i turystyki, ochrony przyrody.

Współudział mieszkańców może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na wsparciu finansowym lub rzeczowym.

Składanie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nie jest skomplikowane. Mieszkańcy mogą składać wnioski na formularzu, którego wzór został określony w zarządzeniu Wójta Gminy Łubniany.

DOCXWniosek o realizację przedsięwzięcia w trybie lokalnych inicjatyw z Klauzulą 07.02.docx

PDFzarzadzenie_nr_40_z_2020.pdf

Komórką Gminy Łubniany, która odpowiada za przyjmowanie i obsługę wniosków w ramach inicjatywy lokalnej jest Referat Promocji i Turystyki.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Sobota

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Tel.: 77 427 05 79

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png