Inicjatywa lokalna

Free tutoring sessions.png

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez jednostkę samorządową we współpracy z mieszkańcami na rzecz społeczności lokalnej.

Inicjatywy mogą dotyczyć np. budowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, ale również działalności charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, sportu i turystyki, ochrony przyrody.

Współudział mieszkańców może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na wsparciu finansowym lub rzeczowym.

Składanie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nie jest skomplikowane. Mieszkańcy mogą składać wnioski na formularzu, którego wzór został określony w zarządzeniu Wójta Gminy Łubniany.

DOCXWniosek o realizację przedsięwzięcia w trybie lokalnych inicjatyw z Klauzulą 07.02.docx (18,56KB)

PDFzarzadzenie_nr_40_z_2020.pdf (1,00MB)

DOCXSprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (27,49KB)

DOCKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (44,00KB)

Komórką Gminy Łubniany, która odpowiada za przyjmowanie i obsługę wniosków w ramach inicjatywy lokalnej jest Referat Promocji i Turystyki.

Osoba do kontaktu:

Lidia Czurlok

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Tel.: 77 427 05 79

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png