Marszałek Województwa Opolskiego przyzna nagrody "Prymusa Opolszczyzny"

Prymus Opolszczyzny - zdjęcie przedstawia osobę z książkami na głowie.jpeg

7 września rozpoczyna się nabór do tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny,  przyznawanej uczniom za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 – w kategoriach „wiedza” i „sztuka”. W każdej z kategorii przewiduje się przyznanie do 30 nagród.
Nagroda Prymus Opolszczyzny za rok 2019/20, jest nagrodą finansową (w kwocie do 2 500 zł), wypłacaną jednorazowo, skierowaną do osób uczących się na terenie województwa opolskiego.

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do składania wniosków o przyznanie tej nagrody.

Regulamin nagrody wraz z wnioskami dostępny jest na stronie internetowej, w zakładkach:

– Kategoria WIEDZA: https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji/

– Kategoria SZTUKA: https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-kultury/

 

Wnioski o przyznanie nagrody  należy dostarczyć w terminie do 18 września br. (decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki za pośrednictwem platformy ePuap lub – po uzgodnieniu – data złożenia w Departamentach):

W kategorii WIEDZA:

listownie na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Platforma ePuap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

lub bezpośrednio do siedziby Departamentu –  jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy (tel. 77 4467 838, 77 4467837)

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 44 67 835 /841 /837/ 838 lub e-mail:

W kategorii SZTUKA:

listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Kultury Sportu i Turystyki 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Platforma ePuap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

lub bezpośrednio do siedziby Departamentu – jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Kultury Sportu i Turystyki (tel. 77 4429 336, 77 4429 337)
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 4429 336 /337 lub e-mail:

 

Informacja za: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png