Konusltacje społeczne

Zgodnie z Uchwałą Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28  listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego” (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2014 r. poz. 2745), w załączeniu przekazuję, z prośbą o rozpowszechnienie wśród organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających siedzibę na terenie Państwa Gminy:

 

1. Uchwałę nr 3431/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2021 - 2025  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) z załącznikami;

 

2. Uchwałę nr 3433/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) z załącznikami.

PDFuch. 3433.22020 z 22.09.2020 -w spr.przepr.konsult proj. Prog. na 2021.pdf

PDFuch. 3431.2020 z 22.09.2020 - konsult.proj. Prog. na lata 2021-2025.pdf

PDFzał. 1 do uch.3431.2020 z 22.09.2020 - proj. Programu na lata 2021-2015.pdf

PDFzał. 1 do uch. 3433.2020 z 22.09.2020 - proj.Prog. na 2021 rok.pdf

PDFzał. 2 do uch. 3433.2020 z 22.09.2020 - harmonogram prac.pdf

PDFzał. 2 do uch. 3431.2020 z 22.09.2020 - harmonogram prac.pdf

DOCzał. 3 do uch. 3433.2020 z 22.09.2020 - Formularz uwag.doc

DOCzał. 3 do proj.uch. - formularz uwag.doc

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png