"Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2"

Gmina Łubniany realizuje projekt pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, działanie 9.1 Rozwój edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z  gminami: Opole, Dąbrowa, Popielów, Turawa oraz Dobrzeń Wielki. Partnerem Wiodącym projektu jest Miasto Opole.

Projekt dotyczy wsparcia edukacji przedszkolnej w OWP w gminie Łubniany oraz na terenach wskazanych gmin. W gminie Łubniany dzieci zostaną objęte wsparciem logopedy i psychologa oraz dodatkowo skierowana będzie do nich oferta projektów edukacyjnych z Miasta Opola. W ramach projektu zostaną zakupione  4 magiczne dywany ( multimedialne narzędzie edukacyjne).

Okres realizacji  projektu: 28.03.2020 – 26-08.2022

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w formie wzbogacenia oferty edukacyjnej placówek objętych wsparciem.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 445 544,00 zł, w tym dla gminy Łubniany 227 700,00zł, a jego dofinansowanie to 2 078 712,40 zł w tym dla gminy Łubniany 151 885,40 zł

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png