Rolniku wywiąż się z obowiązku spisowego

Obowiązkiem spisu objęte jest każde gospodarstwo rolne o powierzchni:

1. 1 ha i więcej użytków rolnych,
2. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące produkcję roślinną o znaczącej skali, określonej następującymi progami:

  • • 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu,
  • • 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych,
  • • 0,1 ha dla tytoniu.

3. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych), ale prowadzące produkcję zwierzęcą o znaczącej skali, określonej następującymi progami:

  • • 5 sztuk dla bydła ogółem,
  • • 20 sztuk dla świń ogółem,
  • • 5 sztuk dla loch,
  • • 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem,
  • • 100 sztuk dla drobiu ogółem,
  • • 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym,
  • • 20 pni dla pszczół.

4. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png