XIX sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2012-2014 -23.08.2012 r.

                                                                                    Łubniany, dnia 9 sierpnia 2012 r.

 

 

 

BORG/10-14

 

 

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

 

 

                                                                               ……………………………………

 

 

     Na podstawie Art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )  zwołuję w dniu 23 sierpnia  2012 r. o godz.16.00  nadzwyczajne, dziewiętnaste posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

     Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z następującym porządkiem obrad :

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr VII/49/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

Materiały dotyczące pkt 3 oraz uzasadnienie do pkt 2 zostanie przekazane w terminie późniejszym.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)                                                               

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

 

                                                                                                                  Albert Wiench         

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png