Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Tydzień bezpłatnych mediacji w Gminie Łubniany

Międzynarodowy Dzień Mediacji.jpeg
 
Międzynarodowy Dzień Mediacji
 
Zapraszamy na bezpłatne porady mediacyjne w Urzędzie Gminy Łubniany w dniach 19 - 23 października br. (pon. - pt.) w godz. 16.00 - 18.00.

Porad mediacyjnych będzie udzielać Benita Grelich-Romanowska właścicielka Kancelarii Mediacji Progress, mediatorka sądowa, wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

Benita Grelich Romanowska Mediatorka.png

 

Mając na względzie obecne obostrzenia, na konsultacje obowiązują wcześniejsze zapisy ‼️‼️ w godz. od 7.00 do 15.00
pod nr. tel.: 77 42 70 579

Mediacja zamiast sądu:
 • szybciej 
 • taniej 
 • skuteczniej 
 • poufnie 
 • minimum formalności 
 • korzystnie wizerunkowo
Mediacja to inaczej pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów, a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego rozwiązania.
Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Efektem mediacji może być ugoda, której treść (przy pomocy mediatora) ustalają strony i to one decydują o sposobie rozwiązania sporu. Przykładowe sprawy nadające się do mediacji:
 • o alimenty
 • o władzę rodzicielską
 • o kontakty z dziećmi
 • o zapłatę
 • o podział majątku
 • cywilne
 • karne
 • pracownicze
Warto wspomnieć, że wraz z Dniem Mediacji w naszym kraju odbywa się również Tydzień Mediacji. W obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji biorą udział sądy, prokuratury, komisariaty policji, ośrodki mediacyjne, kancelarie prawne, poradnie psychologiczne czy placówki oświatowe z całej Polski. Organizowane są dyżury, konferencje, warsztaty o tematyce mediacyjnej, podczas których można spotkać się z mediatorami i dowiedzieć się najważniejszych informacji dotyczących mediacji. Ważne, by idea mediacji trafiła do jak największego grona.
 
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” , dlatego jeśli nie potrafimy z kimś dojść do porozumienia, warto sięgnąć po mediację i warto rozmawiać.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png