Czujniki w Gminie Łubniany badają jakość powietrza

logo_czujniki.png

Pierwszy nabór:

Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych

z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej.

Dzięki współpracy lokalnego samorządu z Zarządem Województwa Opolskiego, jako jedni z pierwszych w regionie, zamontowaliśmy sieć czujników powietrza.

Umieściliśmy je w 10 lokalizacjach naszej Gminy: Kępa, Luboszyce, Biadacz, Masów, Kolanowice, Łubniany, Dąbrówka Łubniańska, Jełowa i Kobylno.

Ponadto w budynku Urzędu Gminy został zamontowany monitor, na którym na bieżąco wyświetlane są informacje o jakości powietrza w okolicy.

Zakup specjalistycznego sprzętu jest  współfinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z projektu  pn. ,,Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej”

Urządzenia mierzą aktualny poziom zapylenia powietrza pyłami PM2.5 i PM10. Dzięki czytelnym infografikom na ekranie w urzędzie, ale też w aplikacji mobilnej mieszkańcy na bieżąco mogą sprawdzać stan powietrza w pobliżu swojego domu, pracy czy szkoły.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji „Syngeos – Nasze Powietrze” lub aplikacji „Kanarek” oraz odwiedzenie strony internetowej www.naszepowietrze.pl. To właśnie tam publikowane są aktualne informacje na temat jakości powietrza w Gminie Łubniany, a także o bieżącej temperaturze, wilgotności oraz ciśnieniu.

Zakup i montaż czujników jakości powietrza to część działań Gminy Łubniany na rzecz poprawy jakości powietrza. Innym jest np. program dopłat do wymiany źródeł ciepła.

Warto pamiętać, że to, jakim powietrzem będziemy oddychać, zależy głównie od tego, czym palimy w swoich piecach. Zróbmy zatem wszystko, aby czujniki świeciły cały rok na zielono!

Linki do aplikacji:

syngeos.png

Aplikacja „Syngeos – Nasze Powietrze”

 

kanarek.png

Aplikacja Kanarek

 

google.png

appstore.png

 

google.png

appstore.png

Lista czujników rozmieszczonych na terenie Gminy Łubniany:

Czujnik zamontowany na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach (budynek w Biadaczu)

Czujnik zamontowany na budynku Publicznego Przedszkola w Dąbrówce Łubniańskiej

Czujnik zamontowany na budynku Świetlicy Wiejskiej w Kobylnie

Czujnik zamontowany na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej

Czujnik zamontowany na budynku Publicznego Przedszkola w Kępie

Czujnik zamontowany na budynku strażnicy w Kolanowicach

Czujnik zamontowany na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach

Czujnik zamontowany na budynku Urzędu Gminy Łubniany

Czujnik zamontowany na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach

Czujnik zamontowany na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie


Drugi nabór:

Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej.

Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zamontowaliśmy kolejne 5 czujników powietrza.

Umieściliśmy je w 5 lokalizacjach naszej Gminy: Kępa, Luboszyce, Masów, Łubniany, Brynica.

Ponadto na elewacji budynku Urzędu Gminy został zamontowany monitor, na którym na bieżąco wyświetlane są informacje o jakości powietrza w okolicy.

Zakup specjalistycznego sprzętu jest  współfinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z projektu  pn. ,,Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej.”

Urządzenia mierzą aktualny poziom zapylenia powietrza pyłami PM2.5 i PM10. Dzięki czytelnym infografikom na ekranie w urzędzie, ale też w aplikacji mobilnej mieszkańcy na bieżąco mogą sprawdzać stan powietrza w pobliżu swojego domu, pracy czy szkoły.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji „Syngeos – Nasze Powietrze” lub aplikacji „Kanarek” oraz odwiedzenie strony internetowej www.naszepowietrze.pl. To właśnie tam publikowane są aktualne informacje na temat jakości powietrza w Gminie Łubniany, a także o bieżącej temperaturze, wilgotności oraz ciśnieniu.

 

Lista czujników:

Kępa Studio Relax ul. Luboszycka 35 gm. Łubniany

Masów Świetlica ul. Opolska 61 gm. Łubniany

Brynica Przedszkole ul. Powstańców Śląskich 67 gm. Łubniany

Łubniany LZS ul. Oleska 1 gm. Łubniany

Luboszyce AUTO TECH ul. Opolska 47A Luboszyce gm. Łubniany

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png