Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Promuje mediację plakatem

Maksymilian Romanowski, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach zdobył III miejsce w ogólnopolskim konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Nagrodę otrzymał z rąk Marcina Romanowskiego, wiceministra sprawiedliwości.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, organizator konkursu, zmagania przeznaczone były dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Pomysłodawcom przyświecała idea upowszechniania wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Z nadesłanych prac wybrano 12 najlepszych plakatów. Dały one podstawę do stworzenia kalendarza promującego mediację.

Gratulujemy Maksymilianowi zajęcia tak wysokiego miejsca w ogólnopolskim konkursie!

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png