Masz wpływ na rozwój Gminy Łubniany!

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Łubniany rozpoczęła prace nad nową „Strategią Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030”. Dokument strategiczny przyczyni się do określenia i realizacji najważniejszych projektów rozwojowych, zadań w nadchodzących latach oraz będzie drogowskazem w kierunku rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy. Nowa strategia będzie również użyteczna w procesie aplikowania o środki zewnętrzne z funduszy Unii Europejskiej. Końcowym i najważniejszym efektem działań zaplanowanych w strategii powinien być wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Łubniany oraz jeszcze efektywniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, nie służy do celów politycznych, uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030” oraz raportem z badań ankietowych będącym jej częścią składową.

Z góry dziękujemy za pomoc we współtworzeniu naszej strategii.

Ankiety zbieramy do 18.01.2021 r.

Kliknij w obrazek i przejdź do wypełniania ankiety:

Mapa gminy Łubniany ze strzałkami skierowanymi do wewnątrz obrazka. Napis - Masz wpływ na rozwój Gminy. Wypełnij ankietę o kierunkach rozwoju.

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png