Informacja dla uczestników projektu dofinansowującego zakup nowego źródła ogrzewania

Urząd Gminy Łubniany od 1 grudnia 2020 r. rozpoczyna przyjmować dokumenty potrzebne na uzyskanie dotacji od uczestników drugiego naboru projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej” którzy na przełomie 2019/2020 r. złożyli odpowiednie deklaracje chęci uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie.

Przed dostarczeniem dokumentów proszę się umawiać telefonicznie z pracownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju, tel. 77 42 70 597

Spis wymaganych dokumentów oraz potrzebne oświadczenia i wniosek można pobrać poniżej, lub odebrać bezpośrednio w urzędzie.

DOCX1. WNIOSEK 5.5.docx

DOC2. OSWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM.doc

DOC3. OSWIADCZENIE ZAKUP PIECA.doc

DOC4. OŚWIADCZENIE WS UTYLIZACJI.doc

DOC5. OŚWIADCZENIE ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA.doc

DOCXLISTA DOKUMENTÓW II.docx

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png