Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament)

HERB

 Referat Organizacyjny

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-533    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: ug@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament)

Miejsce

załatwienia sprawy

Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,  Sekretariat  - pok. 18, tel. 77 42 70 533

Opis sprawy Spadkodawca wypełnia i składa podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy. Po ustaleniu  terminu i godziny spisania ostatniej woli, weryfikacji wymaganych dokumentów i dokonaniu niezbędnej opłaty  sporządzany jest protokół zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

Kto może załatwić sprawę?

Spadkodawca

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
 2. Dowód osobisty spadkodawcy, do wglądu.
 3. Dowody osobiste dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawcy, do wglądu.
 4. Dowód uiszczenia opłaty.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,  Sekretariat  - pok. 18

Opłaty

 1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
 2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia.

Dodatkowe informacje

Świadkami nie mogą być:

 • osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • osoby niewidome, głuche lub nieme,
 • osoby nie umiejące czytać i pisać,
 • osoby nie władające językiem polskim,
 • osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
 • osoby, dla których przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek

Podstawa prawna

 • Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 tj.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 tj. ze zmn.)
 • Art. 956 i 957 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 tj.)
Formularz do pobrania Wniosek – podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnia wolę spadkodawcy

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png