Poświadczenie kopii z oryginałem

HERB

 Referat Organizacyjny

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-533    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: ug@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

Poświadczenie kopii z oryginałem

Miejsce

załatwienia sprawy

Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,  Sekretariat  - pok. 18, tel. 77 42 70 533

Opis sprawy Potwierdzenie  dokumentów  kopii z oryginałem  podlegającym poświadczeniu  podpisu dokonywane jest przez Wójta Gminy Łubniany.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba fizyczna osobiście – pełnomocnik z opłaconym pełnomocnictwem

Wymagane dokumenty

  1. Przygotowany dokument podlegający poświadczaniu kopii z oryginałem
  2. Wniosek – poświadczenie kopii z oryginałem
  3. Dowód osobisty

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,  Sekretariat  - pok. 18

Opłaty

Opłata skarbowa za poświadczenie kopii z oryginałem  – od każdej strony  – 5 złotych (ustawa z dnia 16 listopad 2016 r. o opłacie skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje

Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz wnosi opłatę skarbową 17 zł.

Podstawa prawna

Kodeks postępowania administracyjnego
Formularz do pobrania Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Wniosek pełnomocnictwo

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png