Komunikat z dn. 20.12.2020

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje o o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.12.2020 r. Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: • Nysa, ul. Rodziewiczówny – 185 mikrogram/m3. Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 może się wiązać z wystąpieniem niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/2257

Komunikat jest ważny od 21-12-2020 08:18:00 do 23-12-2020 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png