Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu AKTYWNI pozyskała środki z kolejnego projektu

Zakupiony sprzęt

Tym razem udało się pozyskać dotację w ramach "Otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich" przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Projekt "Aktywna Brynica" zyskał aprobatę Zarządu Województwa Opolskiego, dzięki czemu organizacja z Gminy Łubniany znalazła się gronie 22 szczęśliwców spośród 64 złożonych ofert.

Z pozyskanych środków "Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu AKTYWNI" zakupiła sprzęt nagłośnieniowy, który ułatwi - od strony technicznej - organizację życia kulturalnego dla mieszkańców Gminy, jak również województwa opolskiego, którzy będą uczestniczyli w wydarzenia organizowanych przez Fundację.

Działania podejmowane przez Fundację służą przede wszystkim integracji i promowaniu aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki pozyskanej bazie sprzętowej będzie mogła, współpracując z innymi podmiotami z terenu Gminy Łubniany dysponującymi inną bazą techniczną, organizować wydarzenia po znacznie obniżonych kosztach, co niewątpliwie przełoży się na komfort odbiorców.

logotyp.png

Zakupiony sprzęt wpłynie na jakość podejmowanych przez Fundację inicjatyw  w zakresie działań non profit w obrębie szeroko pojętej kultury.

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png