Naturalnie Łubniany. Biuletyn informacyjny Gminy Łubniany

Stopka redakcyjna

Wydawca: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
Kontakt: tel. 77 42 70 579; e-mail: promocja@lubniany.pl
Redaktor naczelny: Tomasz Siniew
Projekt graficzny/skład/druk: PRESSPEKT. Grupa Wydawnicza. Ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry
Nakład: 3000 egzemplarzy

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png