BaltSe@nioR 2.0

Szanowni Państwo,

Nazywam się Beata Fabisiak i jestem pracownikiem Katedry Meblarstwa na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie prowadzę projekt BaltSe@nioR 2.0, którego celem jest wsparcie instytucji publicznych w tworzeniu miejsc bardziej przyjaznych seniorom. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region. W ramach tego projektu przygotowujemy cykl bezpłatnych szkoleń oraz poradników ułatwiających dostosowanie instytucji publicznych do potrzeb seniorów.

Pragniemy aby przygotowywane przez nas materiały jak najlepiej odpowiadały Państwa potrzebom dlatego chcielibyśmy poprosić o wypełnienie załączonej ankiety. Pomoże nam to zebrać dane, niezbędne do realizacji kolejnych etapów prac.

Link do ankiety:

https://forms.gle/q1NUmB28ydc9rcsx6

Tym samym prosimy o przychylne ustosunkowanie się do przesłanej Państwu ankiety. Ankieta służy wyłącznie celom badawczym. Dziękując Państwu za udzielenie rzetelnych informacji zapewniamy, iż w żadnym opracowaniu wyników, nie będą ujawnione nazwy instytucji biorących udział w badaniu. Ankieta ma charakter anonimowy, a zebrane dane będą zakodowane i opracowane statystycznie, z podziałem jednostek na większe grupy.

Wspierając prowadzone przez nas badania przyczynią się Państwo do wzrostu wiedzy odnośnie potrzeb instytucji publicznych w zakresie oferowania przyjaznych seniorom produktów, usług oraz przestrzeni publicznych a tym samym tworzenia lepszego i bardziej przyjaznego środowiska dla starszych mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego.

Jednocześnie, tym z Państwa, którzy będą zainteresowani wynikami naszych prac możemy przesłać:

- zaproszenia na bezpłatne seminaria dedykowane m.in. tematyce projektowania uniwersalnego, dobrym praktykom tworzenia przyjaznych seniorom przestrzeni publicznych czy lepszego zrozumienia potrzeb klienta – seniora,

- bezpłatny e-book – Przewodnik po przyjaznych seniorom przestrzeniach publicznych w krajach regionu Morza Bałtyckiego,

- bezpłatny raport podsumowujący wyniki badań dotyczących potrzeb instytucji publicznych wynikających ze zmian demograficznych, przeprowadzone wśród instytucji publicznych w 9 krajach regionu Morza Bałtyckiego,

- zaproszenia na bezpłatne spotkania grup networkingowych skupiających instytucje publiczne, przedsiębiorstwa oraz naukowców z krajów regionu Morza Bałtyckiego, chcących współpracować w zakresie tworzenia i wdrażania rozwiązań przyjaznych seniorom (ze względu na pandemię spotkania planowane są w formie zdalnej).

W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam serdecznie życząc jednocześnie aby Nowy Rok przyniósł nadzieję, dobre zdrowie i wiele szczęśliwych zdarzeń,

dr Beata Fabisiak

Katedra Meblarstwa

Wydział Leśny i Technologii Drewna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Department of Furniture Design

Faculty of Forestry and Wood Technology

Poznan University of Life Sciences

Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. +48 61 8487475

www.baltsenior.up.poznan.pl

www.facebook.com/baltsenior/

https://www.linkedin.com/groups/13609108/

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png