Nowy operator sieci wodno-kanalizacyjnej

PPP_podpisanie umowy_Wójt i Prezes 2.jpeg

Gmina Łubniany, jako pierwsza gmina wiejska w województwie opolskim, zdecydowała się na zarządzanie i eksploatację siecią wodną w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Dotychczas takie działanie samorządu i podmiotu prywatnego można było zaobserwować np. w Opolu (budowa parkingu podziemnego przy C.H. Solaris) czy Krapkowicach (adaptacja obiektu na klub dziecięcy).

Jak informuje portal ppp.gov.pl „Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP) - to sposób realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.” Jego celem jest wykonywanie zadań publicznych w oparciu o infrastrukturę publiczną, za wynagrodzeniem. Celem zarządzania wg. modelu PPP jest „możliwość optymalizacji wydatkowania środków budżetowych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje publiczne, oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu.” 

- Po 2 latach od objęciu urzędu wójta gminy Łubniany zdecydowałem się na zmiany w obszarze wodno-kanalizacyjnym. Od 17 lat funkcjonowała umowa, która była spisana na dwóch kartkach. Ta umowa, która wygasa, była dość ogólna i nieprecyzyjna. Rodziła dużo błędnych sformułowań, wniosków. Postanowiłem, żeby w sposób transparentny, w przetargu nieograniczonym, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wyłonić nowego operatora sieci wodno-kanalizacyjnej – mówił w trakcie konferencji prasowej Paweł Wąsiak, Wójt Gminy Łubniany.

W procedurze przetargowej ogłoszonej przez Gminę Łubniany na zarządzanie i eksploatację siecią wodną wystartowało dwóch oferentów – Veolia Zachód sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz PLADA sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach. Najlepszą ofertę przedstawiła firma PLADA. Umowa, która została podpisana na 10 lat, zakłada, że podmiot prywatny będzie płacił samorządowi rocznie 108 tysięcy złotych za dzierżawę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Dodatkowo firma wybuduje (w pierwszym roku trwania umowy) przepompownię ścieków w Luboszycach. W ciągu dwóch pierwszych lat trwania umowy PLADA wykona przegląd i modernizację 760 najstarszych przepompowni, a także modernizację na radiowe wodomierze na przyłączach domowych.

Gmina Łubniany zdecydowała się na przetarg w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ przez lata funkcjonowania samorządu nie powstała tu spółka komunalna. Dziś nie stać gminy na to, by taką spółkę uruchamiać. Wójt zdecydował, że jako podmiot publiczny, który jest jednocześnie właścicielem sieci wodno-kanalizacyjnej, samorząd poszuka partnera prywatnego, który zajmie się zarządzaniem sieci i skutecznie ją rozwinie.

W sumie umowa zawiera 54 obowiązki partnera prywatnego – przyznaje Paweł Wąsiak, wójt Gminy Łubniany. Zapisy wynikają z wielu ustaw dotyczących spraw wodno-kanalizacyjnych.

- Mamy świadomość tych obowiązków – podkreśla Łukasz Sokołowski, prezes spółki PLADA z Chrząstowic.

W trakcie konferencji prasowej właściciel spółki zapowiedział, jakie zmiany będą czekały mieszkańców w najbliższym czasie.

- Wdrożymy elektroniczne biuro obsługi klienta, sms-owe powiadamianie o awariach i przerwach w dostawie wody. Będziemy sukcesywnie wdrażać system radiowego odczytu wodomierzy. Są to nowoczesne rozwiązania, które funkcjonują w większych przedsiębiorstwach, ale zdecydowaliśmy się wdrożyć je także w gminie Łubniany. Wprowadzimy na terenie Gminy biuro obsługi klienta, które wpłynie na sprawny kontakt z mieszkańcami. Działać będzie 24-godzinny system dyżurów i serwisów, co pozwoli na sprawne i szybkie reagowanie w razie sytuacji awaryjnych. – wymieniał Łukasz Sokołowski.

Wśród wyzwań, jakie czekają spółkę jako partnera prywatnego, jest obniżenie ciśnienia w rurociągach tłocznych na terenie Gminy Łubniany. Jak zapowiedział Łukasz Sokołowski sprawa ulegnie poprawie, gdy firma PLADA zbuduje tłocznie ścieków w miejscowości Kępa. To w znaczny sposób poprawi żywotność całego systemu oraz zmniejszy jego awaryjność.

Wraz ze zmianą operatora pojawiły się wątpliwości co do wysokości cen za wodę i ścieki.
- Nie będzie tak, że teraz nagle w Gminie Łubniany drastycznie podniosą się ceny za wodę i za ścieki. Firma PLADA przygotowuje wniosek taryfowy, który zostanie złożony do Wód Polskich. Chciałbym powiedzieć, że będę pilnował, aby ceny za wodę i ścieki nie poszły drastycznie w górę. Jeżeli byłaby jednak taka sytuacja, że nie porozumiałbym się z firmą PLADA w tym zakresie, to zawsze mogę wnieść sprzeciw do Wód Polskich, napisać z prośbą o możliwości kontrolne, aby zrozumieć, dlaczego miałaby nastąpić taka podwyżka. Mam nadzieję, że jeżeli opłaty będą podnoszone, to tylko i wyłącznie za sprawą inflacji.

Do wysokości cen odniósł się także prezes spółki PLADA Łukasz Sokołowski.

- Odnośnie stawek cen i opłat za wodę i ścieki, to ostateczna decyzja jest po stronie regulatora, czyli Krajowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Dzięki pozycji spółki, jej ludziom i sprzętowi uda się spełnić jeden z warunków umowy, czyli nie podnoszenie drastycznie cen za wodę i ścieki. Mieszkańcy, jak i samorząd nie powinni się obawiać.

 

Wójt Paweł Wąsiak zaapelował także do Mieszkańców Gminy Łubniany o otwartość do nowego operatora. Niebawem pojawią się w domach pracownicy firmy PLADA.

- Proszę o zaufanie do tych osób oraz o przekazywanie takich informacji jak numer telefonu lub e-mail. Dzięki temu będzie mógł funkcjonować elektroniczna obsługa klienta.

Od 1 marca 2021r. Pracujemy Dla Mieszkańców Gminy Łubniany – to duże wyzwanie dla naszej spółki i ambitny cel do zrealizowania, który w umowie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym wyznaczyła Gmina Łubniany. Nasze wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sieciami wod-kan, nowoczesne rozwiązania techniczne i komunikacyjne, doświadczona kadra biurowa i serwisowa oraz rozbudowana baza sprzętowa, pozwolą na wdrożenie w Gminie Łubniany efektywnego sytemu zarządzania infrastrukturą komunalną. System ten zapewni mieszkańcom miejscowości Luboszyce, Kępa, Łubniany, Jełowa, Biadacz, Masów, Kobylno, Grabie, Kolanowice, Dąbrówka Łubniańska i Brynica  dostawy wody i odbiór ścieków w oparciu o najwyższe parametry jakościowe. Już od marca mieszkańcy Gminy będą mogli korzystać z elektronicznego biura obsługi klienta tzw. E-BOK, gdzie w sposób szybki i łatwy będą mogli sprawdzić stany wodomierzy oraz śledzić rozliczenia za wodę i ścieki. Uruchomiony zostanie SMS-owy system powiadamiania o awariach i przerwach w dostawie wody dzięki któremu informacje o utrudnieniach będą natychmiastowo przekazywane klientom. Sukcesywne wdrażanie radiowego odczytu wodomierzy w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe firmy Kamstrup ma zapewnić komfortowe dla mieszkańców odczyty wodomierzy, bez konieczności wizyt inkasenta. Dzięki utworzeniu, od marca, biura obsługi klienta w Łubnianach na ul. Opolskiej 88 będzie można sprawnie załatwić sprawy związane z otrzymaniem warunków technicznych , kwestiami związanymi z rozbudową sieci oraz budową przyłączy wod-kan. Plada Sp. z o.o. posiada własny serwis pomp i przepompowni, który obsługuje Gminę Turawa i Gminę Chrząstowice tj. ponad 5000 przepompowni przydomowych – a który od marca będzie dbał także o remonty i modernizacji przepompowni w Gminie Łubniany. Dział techniczny Naszej spółki w najbliższych miesiącach będzie prowadził analizy potrzeb remontowych, modernizacyjnych i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, popartych konsultacjami społecznymi we wszystkich miejscowościach – aby stworzyć Wieloletni Plan Modernizacji i Rozbudowy sieci wod-kan, który zapewni sprawność i wydajność urządzeń wod-kan. W kolejnych tygodniach PLADA SP. z o.o. będzie ściśle współpracować z obecnym operatorem wodociągowym, tj. Łubniańskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. aby proces zmiany firmy eksploatacyjnej odbywał się w sposób płynny , bez utrudnień dla mieszkańców. Obsługa dwóch Gmin Chrząstowice-Łubniany, daje Naszej spółce szanse na dalszy rozwój , jednocześnie pozwalając aby koszty tej działalności były zoptymalizowane poprzez znaczne zwiększenie zakresu usług przy jednoczesnym wykorzystaniu już posiadanego potencjału. Dla Plada Sp. z o.o. prowadzenie działalności przedsiębiorstwa wodociągowego to nie tylko przedsięwzięcie biznesowe, ale również misja, którą mamy nadzieję sumiennie i transparentnie wypełniać dla mieszkańców Gminy Łubniany, tak jak robimy to w Gminie Chrząstowice.
 

Prezes PLADA SP. z o.o.
Łukasz Sokołowski

 

Formalnie firma PLADA zacznie zarządzać siecią wodno-kanalizacyjną 1 marca 2021 r.

Slajd2.jpeg

Slajd3.jpeg

Slajd4.jpeg

Slajd5.jpeg

Konferencja prasowa dotycząca podpisania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Gminą Łubniany a firmą PLADA Sp. zo.o.

 

Media o nowej inwestycji w Gminie Łubniany:

Wywiad z Pawłem Wąsiakiem w Radiu Doxa - audycja "Lokalny skaner"

Radio Doxa.jpeg

Relacja z konferencji prasowej

Radio Doxa.jpeg

Artykuł w Nowej Trybunie Opolskiej
nto.jpeg

Relacja Radia Opole

radio opole.png

Relacja Radia Park

radio park.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png